Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Afrusning og abstinensbehandling

Afrusning af abstinenser foregår i døgnbehandling på Tjeles specialafdeling

 

I forbindelse med alkohoholbehandling er Afrusninig og abstinensbehandling to vigtie elementer, og hos Tjele foregår afrusning og abstinensbehandling medicinsk. Afrusning af abstinenser er vigtigt fremfor at tage "en kold tyrker." Abstinenser kan være farlige for helbredet, og de bør derfor behandles med medicinsk afrusning. I den medicinske afrusning af abstinenser hjælper vi dig igennem disse abstinenser på så smertefri en måde som muligt.

 

Hvad er abstinenser?

De fleste alkoholikere har prøvet at have abstinenser dagen derpå.

 

Abstinenserne kommer oftest i form af:

 • Rysten på hænderne

 • Svedeture

 • Hovedpine

 • Diarré

 • Indre uro

 • Tankemylder

 • Smerter mv.

 

At stoppe med at drikke alkohol giver abstinenser for de fleste, og kan tage overhånd og udvikle sig til delirium tremens, som er en meget alvorlig form for abstinenser. I denne tilstand optræder synshallucinationer - man ser ting, der ikke er der - voldsom angst og uro, forvirring og lignende.  Har man én gang haft delirium eller abstinenskramper, er der risiko for at få det igen.

 

Det er derfor vigtigt at få det fortalt ved indlæggelsen i forbindelse med afrusning og abstinensbehandling, så sundhedspersonalet kan tage højde for det ved planlægning af din afrusning og dit behandlingsforløb. Nogle alkoholikere oplever abstinenskramper, hvor alle muskler kramper, og man mister bevidstheden. Derfor er det utrolig vigtigt, at man gennemgår et afrusningsforløb og modtager abstinensbehandling før man kan komme i den egentlige alkoholbehandling.

 

Har du brug for hjælp til at håndtere dine abstinenser? Ring og få en anonym samtale med en af vores rådgiverne på tlf. 70 20 40 80

 

Hvad er den korrekte afrusning

Afrusning og abstinensbehandling består dels af medicinsk behandling af abstinenser og anden behandling i form af massage, NADA øreakupunktur og saltbade. Det primære formål med abstinensbehandling og afrusning er at sikre, at du kommer igennem dine abstinenser med så lidt smerte og ubehag som muligt.

 

Den korrekte afrusning

Den korrekte afrusning og abstinensbehandling har til formål at:

 

 • forebygge, at abstinenserne går over i mere alvorlige abstinensstadier som eksempelvis delirium, psykoser og lignende

 • motivere dig til at gøre noget ved dit problem ved at give omsorg og forståelse

 • få rettet medicinske og sociale problemer

 • få rettet på din fysiske tilstand - herunder ernæringsmangel

 
Dit forløb hos Tjele

Hvis du er påvirket ved indlæggelsen, er du i risiko for at få abstinenser. Derfor er det vigtigt, at din afrusning og abstinensbehandling sker i trygge og fagligt kompetente rammer.

 
Behandlingscenter Tjeles afrusningsafdeling har fast tilknyttet læger, herunder en speciallæge i psykiatri. Desuden er afdelingen altid bemandet med sygeplejersker med stor erfaring inden for dette felt.
 

Al afrusning og abstinensbehandling sker under tilsyn af vores virksomhedsansvarlige læge som tilrettelægger en individuel nedtrapningsplan sammen med en af vores sygeplejersker.

 

Forløbets varighed

Længden af en afrusning og abstinensbehandling, varierer og er afhængig af misbrugets art, mængde og varighed. En typisk afrusning af abstinenser varer mellem tre og syv dage. Den medicinske del suppleres med multivitaminkur, som strækker sig over hele behandlingsforløbet, samt NADA øreakupunktur, massage og saltbade.

 

Hvor og hvordan?

Tjeles afrusningsforløb foregår altid som døgnbehandling. Vi har en specialafdeling for behandling af abstinenser, Søgården. Der kan finde abstinensbehandling sted på alle vores døgnbehandlingscentre, men Søgården tager sig især af de langvarige og mere komplicerede afrusninger.

 

Har du eller en af dine pårørende brug for et afrusningsforløb? Ring til os allerede i dag, vores telefoner er døgnåbne og vi sidder klar til at hjælpe: Tlf.: 70 20 40 80