Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandling af spilafhængighed - Gratis behandling

 

Behandling af spilafhængighed efter Minnesotamodellen

 

I Tjeles behandling af spilafhængighed lærer du, hvordan du kontrollerer din spilletrang, hvordan du omgås penge med fornuft, og hvordan du genvinder tilliden fra dem, der føler sig svigtet af dit spil.

 

Behandlingen er GRATIS.

 

Der er behandling for spilafhængighed både i København og Aarhus.

 

Behandlingen for ludomani foregår efter et velafprøvet og struktureret behandlingsprogram, som har hjulpet hundredvis af ludomaner før dig.

 

Målet med behandlingen er total afholdenhed fra alle former for spil. Målet er desuden at flytte dit fokus fra spil og over på nogle nye og mere sunde muligheder, som livet også byder på.

 

Vi starter altid med en eller to samtaler, hvor det vurderes, om du har et behandlingskrævende spilleproblem. Hvis du har det, fastlægger vi i samarbejde med dig det behandlingstilbud, der passer bedst for dig.

 

Vi anbefaler møder i selvhjælpsgrupper med ligesindede og brug af støttende tilbud i Tjele-regi som fx fredagscafé i afdelingen i København eller temadagefor at fastholde spillefriheden.

 

Terapiforløb - en effektiv behandling af spilafhængighed

Bor du langt væk fra behandlingsstedet? Er det svært for dig at sidde i en gruppe? Fungerer samtaler bedre for dig.

 

Vi har også tilbud om behandling af spileafhængighed for dig,

 

Tjele tilbyder terapiforløb som et særligt behandlingstilbud. Hør nærmere om terapiforløb for spilafhængige, ring på telefon 70 20 40 80 eller 35 55 50 30.

 

Behandling af spilafhængighed - dag-eller døgnbehandling

Behandlingscenter Tjeles behandlingstilbud til ludomaner er et tilbud om ambulant behandling eller et tilbud om en kombineret dag-og døgnbehandling. Behandlingen er GRATIS.

 

Ludomanibehandling som ren ambulant behandling

Skal du alene benytte dig af det ambulante tilbud om behandling af spilafhængighed, forudsætter det:

 

  • At du er ædru/clean under behandlingen, hvis du har en parallelafhængighed af alkohol, medicin eller andre stoffer

  • At du er i stabil medicinering under behandlingen, hvis du har en psykiatrisk diagnose, der kræver behandling

 

Behandling af spilafhængighed som ambulant tilbud finder sted i København i Tjelehuset og i Aarhus i en nyåbnet afdeling på Hack Kampmanns Plads.

 

Ludomanibehandling som kombineret ambulant og døgnbehandling

Nogle ludomaner vil ikke umiddelbart have udbytte af at starte i den ambulante behandling, men har glæde af først at starte i døgnbehandling af ludomani. Til dem er der tilbud om at starte i døgnbehandling i to til tre uger.

 

Det gælder for:

 

  • ludomaner, der har en lang historie med spillelidenskab og gentagne tilbagefald efter behandling

  • ludomaner, der har et sidemisbrug af alkohol eller andre stoffer, og som evt. har behov for afgiftning

  • ludomaner, der har brug for psykiatrisk udredning i stabile omgivelser

  • ludomaner med en psykiatrisk diagnose eller andre udfordringer, der kan vanskeliggøre gennemførelsen af et ambulant behandlingsforløb

 

I døgnbehandlingen er du afskærmet fra omverdenen og får mulighed for at falde til ro, inden du for alvor skal i gang med at arbejde med din spilafhængighed. Når opholdet i døgnbehandlingen er slut, er du klar til at fortsætte i den ambulante ludomanibehandling i København.

 

 

 

Behandling af spilafhængighed - vi inddrager også de nærmeste

Spilafhængighed er en kæmpebelastning for de nærmeste, derfor inddrager vi også familien i behandlingen.

 

Behandlingscenter Tjeles FamilieAfdeling tilbyder et omfattende familieprogram for pårørende til afhængige. Det er vores erfaring, at vi opnår de bedste behandlingsmæssige resultater, når familien bliver involveret.