Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandlingscenter Tjele idé og vision

 

Behandlingscenter Tjele idé og vision

 

Behandlingscenter Tjele Idé og Vision siden 1990

Ideen til et behandlingskoncept for Behandlingscenter Tjele opstod tilbage omkring 1990 ud fra det, alkoholbehandlingen i Danmark dengang reelt manglede:

 

Et mere sammenhængende behandlingsforløb, herunder en ordentlig mulighed for afgiftning af alkohol- og medicinafhængige. Samtidig var det nødvendigt at etablere et tilbud om behandling af den afhængiges børn og øvrige nære pårørende.
 

Den bærende idé var at behandle ud fra et helhedssynspunkt om, at alkoholisme ikke kun er en sygdom hos den afhængige – men hos hele familien. Familiebehandling er et vigtigt led i at ruste de pårørende til at kunne støtte den afhængige og være med til at sikre ham eller hende et godt, ædru liv. 
 
Men ét er at give tilbuddet – noget andet er at sikre det indhold, der er nødvendig for en succesfuld behandling. Det kræver stor faglighed, og derfor er opbygning af en stærk, faglig profil blevet et nøglebegreb i visionen for Behandlingscenter Tjele.
 

Ved hele tiden at styrke de faglige kompetencer og ved konstant at udvide, udvikle og forbedre behandlingsforløbene, har Behandlingscenter Tjele gennem årene gjort sit behandlingskoncept stærkere og stærkere.

 

I dag står Danmarks mest kompetente, tværfaglige team af rådgivere og behandlere bag en helhedsbehandling. En sammenhængende behandling baseret på faglighed - og netop fagligheden har været den røde tråd i en udvikling, der gennem 25 år har ført Behandlingscenter Tjele frem til at være Danmarks suverænt største behandlingscenter for alkohol- og medicinafhængige.

 

Behandlingscenter Tjele - Mål

Størrelse for størrelsens skyld har aldrig været et mål for os på Tjele.

 

Men en  vis størrelse og en given volumen er derimod nødvendig for at kunne opretholde et stort og bredt favnende team af specialister.

 

Personalets faglighed skaber så til gengæld basis for at forfølge de mål, Behandlingscenter Tjele har sat sig om hele tiden at udvikle, forfine og målrette vores brede vifte af behandlingstilbud.
 

Behandlingscenter Tjele har som mål altid at være Danmarks bedste behandlingstilbud. Vi skal løbende opbygge viden på området og være aktive for at dele ud af den, så vi er med til at løfte niveauet for alkoholbehandling i Danmark.
 

Ring til os på 70 20 40 80 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din familie i en vanskelig situation.