Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Blandingsmisbrug af alkohol og medicin eller andre stoffer

 

Blandingsmisbrug af alkohol og medicin eller andre stoffer


Det har vist sig, at op imod otte ud af ti patienter i behandling på vore behandlingscentre har et såkaldt blandingsmisbrug.

 

Et blandingsmisbrug betyder, at man foruden et alkoholmisbrug har et misbrug af andre stoffer eller et enkelt andet stof; det kan være medicin (benzodiazepiner og/eller smertestillende medicin) - det kan også dreje sig om misbrug af hash, kokain eller andre rusmidler.

 

Blandingsmisbrug bliver på Behandlingscenter Tjeles afdelinger behandlet på samme måde som afhængighed af alkohol. Du skal dog være klar over, at det kan tage længere tid at blive afruset eller afgiftet, hvis man har været haft et misbrug af stoffer eller et medicinmisbrug i mange år. Det er også tilfældet, hvis der er tale om et misbrug af alkohol og flere typer af lægeordineret medicin.

 

Blandingsmisbrug er et stigende problem i Danmark.

 

Blandingsmisbrug med benzodiazepiner

De fleste, som kommer i behandling for blandingsmisbrug, har et misbrug af alkohol og medicin. Det drejer sig især om alkohol og benzodiazepiner.

 

Benzodiazepiner bruges bl.a. i behandling mod angst, nervøsitet, abstinenser og søvnløshed. Sundhedsstyrelsen og lægerne gør opmærksom på, at medicinen kun må bruges i kort tid - ofte kun i få uger - og at doseringen skal følges nøje.

 

Alligevel har mange af vore patienter desværre fået medicinen i længere tid - en del i mange år - og har udviklet en invaliderende afhængighed af medicinen. Mange har flere nedtrapningsforsøg bag sig, men det har vist sig umuligt selv at komme ud af medicinmisbruget.

 

Behandlingscenter Tjele behandler også patienter, der udelukkende har en afhængighed af lægeordineret medicin.

 

Blandingsmisbrug med euforiserende stoffer som hash og kokain

En del patienter, der kommer i behandling for afhængighed af mere end et stof, har haft et misbrug af hashsideløbende med deres misbrug af alkohol - eller har været afhængige af kokain eller andre såkaldte feststoffer.

 

Det kan være svært at komme ud af et blandingsmisbrug af alkohol og hash - og der kan være tale om en længere afgiftning.

 

Det samme gør sig gældende efter et langvarigt sideforbrug af f.eks kokain eller ecstasy.

 

Misbrug af flere forskellige stoffer kræver behandling af professionelle

Afgiftningen efter et blandingsmisbrug kan være både langvarig og besværlig, men bliver på Behandlingscenter Tjele varetaget af læge, psykiater og sygeplejersker.

 

Afgiftningen foregår som regel i stille og naturskønne omgivelser på Behandlingscenter Søgården.

 

Det er også vigtigt at understrege, at efter afsluttet primærbehandling er prognosen for patienter med et blandingsmisbrug ligeså god som for patienter med et rent alkoholmisbrug.

 

Har du selv eller en, der står dig nær, udviklet et blandingsmisbrug - stort eller lille - så ring trygt til Tjele på 70 20 40 80.

Vi har mere end 25 års erfaring og sundhedsfagligt personale med stor viden og ekspertise inden for misbrug.