Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Den svære samtale om misbrug

 

Den svære samtale om afhængighed kræver god forberedelse

 

Den svære samtale om misbrug bliver særlig svær, fordi langt de fleste, der kæmper med alvorlige alkoholproblemer eller andre afhængighedslidelser, ikke ønsker at tale om det eller forholde sig til det. De skjuler, at de drikker, tager piller, spiller eller andet - og de kæmper hårdt for at bevare deres integritet.

 

Med andre ord benægter den afhængige, f.eks. en alkoholiker, at der er noget som helst galt - eller giver alle mulige årsager til, at vedkommende f.eks forsømmer eller ikke kan yde det optimale på jobbet. Forklaringer kan være problemer i ægteskabet, stress, depression og meget andet.

 

Naturligvis skal man være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis drejer sig om misbrug eller afhængighed, hvis en ansat har forsømmelser eller ændrer adfærd - men så er der måske noget andet i vejen, som skal tages alvorligt.

 

Den svære samtale om misbrug kan kræve professionel hjælp

Den svære samtale om misbrug kræver grundige forberedelser.

 

Samtlige kendetegn og data, der skal bruges under samtalen, skal være førstehånds - og de skal være klare og præciserede. Sladder og fortællinger på anden hånd kan ikke bruges.

 

Det er svært at konfrontere en ansat med mistanken om misbrug, og det kan derfor være en god idé at tilkalde professionel hjælp, når man skal have den svære samtale.

 

Behandlingscenter Tjele har i alkoholrådgivningen personale, der er specielt uddannet til at tage den svære samtale med den ansatte. Det skaber ikke kun tryghed hos virksomheden, som ønsker hjælp, men også hos den ansatte, der måske for første gang møder et menneske, der lige præcis ved, hvordan det er at være afhængig.

 

Virksomheden er altid velkommen til at ringe for gode råd om, hvordan situationen gribes an. Det er ganske uforpligtende. Ring på 70 20 40 80.

 

Den svære samtale kræver præcise data

Uanset om virksomheden selv ønsker at tage den svære samtale om afhængighed med den ansatte - eller om virksomheden tilkalder professionel hjælp, er der flere ting, som skal være i orden:

 

  • Sørg for at overholde alle formelle regler omkring en sådan samtale. Involver f.eks en eventuel tillidsmand

  • Hvis virksomheden har en alkoholpolitik eller misbrugspolitik, så brug den som en løftestang for samtalen

  • Alle data, der relaterer sig til det mulige misbrug, skal være klare og utvetydige:
    Fravær skal være dateret, aftalebrud skal være præciserede, svigtende arbejdsindsats skal beskrives, beruselse skal beskrives nøje, osv.

  • Hold fokus. Undgå diskussioner om drikkevaner og undlad at moralisere

  • Gå efter bolden ikke efter manden. Vis respekt under samtalen. Tilbyd en reel hjælp, evt. hjælp til at komme i behandling

  • Gør medarbejderen opmærksom på de konsekvenser, det vil få, hvis han eller hun ikke gør noget ved sit problem. Men husk aldrig at fremsætte trusler og konsekvenser, som ikke bliver ført ud i livet

 
Hvis medarbejderen kommer i behandling, tilbyder Behandlingscenter Tjele en samtale med nærmeste leder i slutningen af et behandlingsforløb for at forberede tilbagevenden til arbejdspladsen.

 

Tjele har et mangeårigt godt samarbejde med små, mellemstore og store virksomheder, der gennem mere end 25 år har benyttet sig af såvel vores misbrugsrådgivning som af vore behandlingstilbud.