Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Dobbeltdiagnose i misbrugsbehandling

 

Dobbeltdiagnose i misbrugsbehandlingen. Behandlingscenter Tjele behandler menneske, der både har en afhængighedslidelse og en psykisk sygdom


Dobbeltdiagnose er i 1955 defineret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som ”samtidig forekomst hos den samme person af forstyrrelser forårsaget af brug af et psykoaktivt stof og andre psykiske forstyrrelser” – eller sagt på en anden måde, er dobbeltdiagnose betegnelsen for en kombination af en afhængighedslidelse og en anden psykiatrisk lidelse.

 

Dobbeltdiagnose – forekomst og udbredelse

Misbrug eller egentlig afhængighed optræder ofte i forbindelse med andre psykiske lidelser, deraf betegnelsen dobbeltdiagnose.

 

Der kan være tale om, at en person har udviklet afhængighed ved at forsøge at dulme symptomerne fra den psykiske lidelse med alkohol eller andre stoffer –  eller at afhængighed har fremprovokeret en psykisk lidelse. Det er f. eks. ikke ukendt, at et hashmisbrug kan føre til psykoser, mens et alkoholmisbrug/afhængighed kan medføre angst eller depression.
 

Symptomer på dobbeltdiagnose

Afhængighedsdiagnosen omfatter afhængighed af alkohol eller stoffer som f.eks. beroligende midler eller sovemidler, hash, stærke smertestillende stoffer med euforiserende virkning eller stimulerende stoffer som kokain og amfetamin (speed).


Den psykiatriske lidelse er tit skizofreni eller lignende sindslidelser, mani eller depression, angsttilstande eller tilstande med forstyrret personlighedsstruktur.
 

Dobbeltdiagnose i behandlingen

Igennem årene er dobbeltdiagnose ofte  behandlet hver for sig – afhængighedsproblematikken ét sted og den psykiske lidelse et andet sted. Det har imidlertid vist sig at være af stor betydning for opnåelse af et gunstigt resultat i behandlingen af dobbeltdiagnose, at begge diagnoser behandles samtidigt.


På Behandlingscenter Tjele er muligheden for behandling af dobbeltdiagnose til stede.

 

Behandlingsstedet har veluddannede rådgivere, der kan tage sig af afhængighedsdiagnosen samtidig med, at vi har en fastansat psykiater, der sammen med patienten arbejder med den psykiske lidelse.

 

For at kunne imødekomme behovet for en hurtig konsultation med en psykiater har Behandlingscenter Tjele på alle centre etableret mulighed for konsultation via TV-skærm.