Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Faglighed i alkoholbehandlingen - din tryghed

 

Faglighed i alkoholbehandling - en mærkesag for Behandlingscenter Tjele

 

Faglighed i alkoholbehandlingen og professionalisme kombineret med lysten og evnen til at hjælpe alkoholikere har været Behandlingscenter Tjeles kendemærke gennem årene.

 

Lige fra centrets start har det betydet meget, at centrets leder, Jan Meincke, som uddannet socialpædagog var en leder, der selv var i besiddelse af den fornødne faglighed i forhold til alkoholbehandling.

 

Hvad angår det sygeplejefaglige havde centret i de allerførste måneder hjælp af sygeplejersker fra Tjele Kommune til sygeplejefaglige spørgsmål især vedrørende afrusning, men allerede i marts 1991 ansatte centret sin egen sygeplejerske og sikrede således tidligt et højt sygeplejefagligt niveau.

 

Faglighed i alkoholbehandlingen og uddannelse

I erkendelse af, at det ikke er en behandlingsmæssig kompetence i sig selv at være ædru alkoholiker, startede alkologuddannelsen i Danmark i 1992 inspireret af og på højde med de bedste udenlandske uddannelsesprogrammer.

 

Uddannelsen sikrede, at kommende rådgivere var i besiddelse af de fornødne teoretiske og praktiske færdigheder til at kunne varetage rådgivergerningen. 

 

Efter uddannelsens oprettelse var Tjele et af de steder, der først sendte medarbejdere på uddannelsen for netop at sikre den højeste grad af faglighed i alkoholbehandlingen. Senere, i 1994-95, opstillede den nydannede brancheforening for de større Minnesota-behandlingssteder en række kvalitetskrav, som medlemmerne af foreningen skulle leve op til. Blandt disse kvalitetskrav var, at en rådgiver skulle have en relevant uddannelse.

 

Sidenhen blev man i brancheforeningen også enige om vigtigheden af at have en faguddannet psykolog ansat på eller knyttet til behandlingsstedet, hvilket Tjele siden har haft.
 

Da der ikke fandtes nogen formel uddannelse af sygevagter, tog centrets ledelse initiativ til at lave Behandlingscenter Tjeles egen. Sygevagterne er grundigt uddannet inden for medicin, fysisk og psykisk førstehjælp med hjertemassage samt har et grundlæggende kendskab til samtaleteknik, psykoterapi og sygdomslære, så også sygevagtpersonalet har en høj faglighed i alkoholbehandling. 

 

Ring trygt til os, hvis du har brug for at tale med en, der ved noget om misbrug og behandling - 70 20 40 80.

 

Faglighed i alkoholbehandlingen og efteruddannelse

Efteruddannelse har høj prioritet.

 

Alle sygeplejersker og sygevagter samt de fleste rådgivere er uddannet i at give abstinenslindrende og stabiliserende øreakupunktur (NADA), som dagligt bruges på Behandlingscenter Tjeles forskellige centre. Mange er uddannet i klangmassage.

 

Centret har flere gange afholdt kurser med den internationalt anerkendte Craig Nakken fra USA til stor inspiration ikke bare i forbindelse med kurserne med også til nytænkning i hverdagen.

 

Faglighed i alkoholbehandlingen - det moderne center

I dag fremstår Behandlingscenter Tjele som et moderne behandlingscenter inden for alkoholmisbrug med et bredt funderet og meget veluddannet personale med læger, sygeplejersker, psykiater, psykologer, psykoterapeuter, alkologer, sygevagter samt professionelt personale i køkken og på kontor.