Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Afhængighed og misbrug links til internationale sider

 

 Afhængighed links til internationale sider

 

Afhængighed og misbrug - denne side samler links til mange af de internationale sider, der beskæftiger sig med emnet.

 

Afhængighed og misbrug - links til nordiske sider

NORDEN

Nordisk Alkohol och Narkotikapolitiskt Samarbete (NordAN)

Et netværk af 40 organisationer i Norden og Baltikum, som samarbejder om forebyggende arbejde med det formål at mindske brugen af alkohol og narkotika.

 

Nordiska nämnden för alkohol-och drogforskning (NAD)

NAD blev oprettet i 1978 og er en institution under Nordisk Ministerråd. Opgaven er at fremme og udvikle et tværvidenskabeligt samarbejde inden for rusmiddelforskning i Norden.

 

NORGE

Forebygging

Netstedet finansieres af Statens Institut for Rusmiddelforskning (SIRUS). En kundskabsdatabase om forebyggelse og sundhedsfremmende arbejde med i alt 200 emner. En norsk forebyggelsesportal med henvisninger til alle relevante institutioner i Norge.

 

Sosial-og helsedirektoratet

Rusmiddeldirektoratets hovedformål er at bidrage til forebyggelse af rusmiddelproblemer. Henvisninger til lovstof, statistik, viden om rusmidler, forebyggelse, kampagner, litteratur m.m.

 

SVERIGE

Centralförbundet for alkohol och narkotikaupplysning

CANs opgave er at indsamle, bearbejde og sprede saglig information om alkohol og narkotika til alle, som arbejder med rusmiddelforebyggelse. CAN følger rusmiddeludviklingen i Sverige, bl.a. de unges rusvaner. Litteraturdatabase, tidsskrift (Alkohol og Narkotika), alkoholinformation, kalender og publikationer.

 

FINLAND

Det Social- og sundhedsministeriets ekspertorgan, har til opgave at fremme velfærd og sundhed. Finsk alkoholstatistik og artikler fra tidsskriftet Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift. Læs mere her

 

Afhængighed og misbrug - links til europæiske sider

EUROPÆISKE ORGANISATIONER

Eurocare

Advocacy for the Prevention of Alcohol Related Harm in Europe. An alliance of agencies set up to tackle problems associated with alcohol use at a European Level.

 

EMCDDA

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. The central source of comprehensive information on drugs and drug addiction in Europe.

 

ESSD

European Society for Social Drug Research, founded in 1990 as an assiciation of European social scientists working on drug issues.

 

WHO

WHO beskæftiger sig bl.a. med forebyggelse af alkoholproblemer. På siden findes informationer med links, statistik materiale, rapporter m.m.
 

WHO International Classification of Diseases (ICD)

WHOs internationale klassificering af sygdomme - herunder sygdomme alkoholisme, ICD10.

 

Afhængighed - links til amerikanske og andre internationale sider

USA

 

The National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information (NCADI)

NCADI er et informationscenter under Department og Health & Human Services. Hjemmesiden indeholder et væld af oplysninger: Litteraturdatabaser, undersøgelser, forskningsresultater, faktuel information om alkohol og misbrug, statistik m.m.

 

National Institute on Alcohol and Alcoholism

Det føderale amerikanske organ for alkohol.

 

About Alcoholism

Omfattende amerikansk hjemmeside om alkohol.

 

Addiction Search

En amerikansk portal om afhængighed. Henvisninger til stort set alt: Behandling, fakta om afhængighed, organisationer, forebyggelse, statistik og litteratur.

 

Addiction Arena

En internetportal med adgang til videnskabelige forskningsresultater. Der kræves abonnement (password) for at få adgang til en stor del af oplysningerne, men siden giver et overblik over de videnskabelige udgivelser inden for afhængighed.

 

Center of Alcohol Studies

En del af Rutgers, The State University of New Jersey. Centeret er tværdisciplinært og beskæftiger sig med alkoholforskning ud fra både en naturvidenskabelig, en psykologisk og en sociologisk synsvinkel. Under pkt. Online Facts findes både artikler og en række eksterne links. Se også pkt. Online Ressources under Libery & Information. Udgiver tidsskriftet Journal of Alcohol Studies.

 

The National Council on Seniors Drug & Alcohol Rehab

En non-profit organisation, der beskæftiger sig med seniorer og afhængighed.

 

Flere organisationer og hjemmesider

Alcohol MD

 

AAAP, American Academy of Addiction Psychiatry

 

American Psychiatric Association

 

American Psychological Association

 

AMA, American Medical Association

 

Amersa, Association for Medical Education and Research in Substance Abuse

 

ASAM, American Society of Addiction Medicine

 

Center for Alcohol and Substance Abuse (CASA) at Columbia University

 

Drug and Alcohol Treatment and Prevention

 

Go Ask Alice

 

Institute for Alcohol Studies

 

National Council on Alcoholism and drug Dependence, Inc.

 

International Council on Alcohol and Addiction

 

International Society of Addiction Medicine

 

NACoA - National Association of Children of Alcoholics

 

National Institute on Drug Abuse (NIDA)

 

Substance Abuse & Mental Health Services Administration

 

Web of Addictions