Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Medarbejdere med misbrugsproblemer


Medarbejdere med misbrugsproblemer er ikke noget ukendt fænomen på danske arbejdspladser.

 

I følge Sundhedsstyrelsen har 140.000 danskere udviklet et alkoholmisbrug, mens tallet for medicinafhængighed er 100.000. 860.000 danskere har et forbrug, der ligger over Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Misbrugsproblemer omfatter også andre typer rusmidler - hash, kokain og andre stoffer. Der er ingen tvivl om, at alkohol er det største problem, fordi stort set alle former for misbrug starter med alkohol.

 

Misbrugsproblemer - alkoholisme, medcinafhængighed og afhængighed af andre rusmidler - koster hvert år det danske samfund 6 - 10 mia. kroner.

 

Medarbejdere med misbrugsproblemer - behandling betaler sig

Medarbejdere, der har problemer med misbrug, har erfaringsmæssigt i flere sygedage, har nedsat effektivitet, laver flere fejl og udgør dermed en øget belastning af kollegerne, forårsager utilfredse kunder m.m. Misbrugsproblemer blandt medarbejderne har direkte negativ økonomisk betydning for virksomheden og for arbejdsmiljøet. 


Alene øget sygefravær, nedsat effektivitet og ekstra arbejde for alkoholikerens/misbrugerens kolleger beløber sig nemt til en årlig udgift på op mod 130.000 kr.

 

Behandling af medarbejdere med misbrugsproblemer betaler sig. Virksomheden beskytter investeringen i sine medarbejdere mest effektivt ved at indføre en aktiv alkoholpolitik - misbrugspolitik og tilbyde medarbejderne professionel behandling for misbrug af alkohol, medicin eller andre rusmidler.

 

Medarbejdere med misbrugsproblemer og misbrugsbehandling

Behandlingscenter Tjele har gennem mere end 25 år behandlet flere tusinde alkoholikere og medicinafhængige, som efter endt misbrugsbehandling kan vende tilbage til et bedre liv – og til deres job.

 
En misbrugsbehandling på Behandlingscenter Tjele foregår efter principperne i Minnesota-modellen, hvor den enkelte får mulighed for at arbejde seriøst med misbrugsproblemerne med professionel vejledning.

 

En behandling af misbrugsproblemer er struktureret og tager sigte på at give indsigt i sygdommen afhængighed og forsyne den afhængige med værktøj til at tage hånd om sin egen tilværelse. En tilværelse helt uden alkohol eller andre stoffer.

 

Heldigvis kommer de fleste medarbejdere med alkohol- eller andre misbrugsproblemer ud af deres misbrug, men det er vigtigt, at virksomheden inddrager den rigtige hjælp for at få det til at lykkes.

 

Medarbejdere med misbrugsproblemer er ikke noget ukendt fænomen på danske arbejdspladser

 

Samarbejde med virksomheden

Selve indholdet af det enkelte primærbehandlingsforløb for medarbejdere med alkoholproblemer tilrettelægges af Behandlingscenter Tjeles professionelle rådgiverteam.

 

Vi er meget åbne over for kontakt med virksomheden omkring forløbet af medarbejderens alkoholbehandling og i forbindelse med alkoholikerens eller den medicinafhængiges tilbagevenden til arbejdspladsen.