Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Hjælp til børn fra misbrugsfamilier

23. september 2016

P R E S S E M E D D E L E L S E

 

Nyt tilbud til børn fra
misbrugsfamilier –
helt uden venteliste

 

Behandlingscenter Tjele bygger 25 års erfaring med behandling af pårørende til afhængige ind i særligt program for børn og unge fra misbrugsfamilier.


’De små Skuldre’ er navnet på et nyt, gratis behandlingstilbud til børn og unge fra misbrugsfamilier. Bag tilbuddet står Behandlingscenter Tjele, som gennem 25 år har udviklet sig til Danmarks største center for behandling af afhængighed af bl.a. alkohol, hash og medicin.


Ingen venteliste

Politisk og i den brede offentlighed er der sat mere fokus på de problemer, børn og unge fra misbrugsfamilier har. Senest har DR’s TV-programmer med Lotus Turèll vist, at børn af alkoholikere ofte slæber problemer, skyld og skam med ind i deres voksenliv.


Politisk er der afsat øgede ressourcer til at behandle denne gruppe børn og unge. Via satspuljemidlerne har Socialministeriet ønsket at inddrage Behandlingscenter Tjeles 25 års erfaring med pårørendebehandling ind i dette særlige tilbud, som henvender sig til børn, teenagere og unge i Jylland i alderen fra 8-24 år. Projektet løber over 4 år og har – som det eneste tilbud i privat regi - modtaget i alt cirka 4 mio. kr. i støtte. Behandlingstilbuddet arbejder – også som det eneste – uden venteliste. I andre tilfælde kan børn og unge vente i mange måneder for at komme ind i et behandlingsforløb.


Hele familiens lidelse


”Behandlingscenter Tjele var det første behandlingscenter i Danmark, der tilbød behandling til de pårørende. Vi betragter afhængighed som hele familiens sygdom, og ikke mindst børnene lider, når der er misbrug i familien. Ofte får børnene skader, som de kæmper med hele livet”, siger centerleder Jan W. Meincke, Behandlingscenter Tjele.


”Børn af misbrugsfamilier er ofte ensomme, de har et ekstremt lavt selvværd, og de får f.eks. problemer med at fungere i parforhold og andre vigtige relationer. De kan have svært ved helt at tro, at andre mennesker elsker dem og vil hjælpe dem. De er i bund og grund hele tiden parate til at blive forladt eller blive ubehageligt overrasket”, siger psykolog Kristina Hermann, der har arbejdet som afdelingsleder i Familieafdelingen på Behandlingscenter Tjele. Hun er i dag praktiserende psykolog og har været med til at udarbejde det nye behandlingstilbud.


Behandlingsforløbet er gratis og foregår i Aarhus. Børn og unge visiteres individuelt til behandlingstilbuddets forskellige elementer. Det kan være samtaleforløb, gruppeterapi, kurser med deltagelse af forældre – eller flere elementer i det mix, der passer til den enkeltes behov.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jan W. Meincke, Behandlingscenter Tjele, på telefon 23 23 18 40

Se desuden: www.desmaaskuldre.dk

 

 

Tilbage