Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Når mor eller far drikker for meget

4. oktober 2016

Børn og unge fra alkoholfamilier

Når mor eller far drikker for meget risikerer børnene varige skader. Ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der blandt fokuserer på de skader, alkohol forvolder andre mennesker.

 

Netop her til uge 40 udkommer en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, Alkohol i Danmark 2015. Vaner, skader på andre og holdninger. Rapporten belyser alkohols indflydelse på samfundet set fra forskellige aspekter, som fx:

 

•    De 18-64-årige danskeres alkoholvaner
•    De skader alkohol giver på andre end den, der drikker
•    Danskernes holdninger til alkohol og alkoholpolitiske initiativer

 

Den nye rapport understreger endnu en gang, at alkohol er et stort samfundsmæssigt problem. Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at over 200.000 danskere kan berette, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem, er blevet efterladt som barn eller teenager i en utryg situation pga. alkohol, og mere end 150.000 fortæller, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem har været vidne til alvorlig vold, hvor der har været alkohol ind i billedet.

 

660.000 er vokset op i hjem med meget alkohol

Blandt voksne i alderen 18 – 64 år har godt 19 % på et tidspunkt i deres opvækst boet sammen med en person, der drak for meget. Det svarer til 660.000 personer. I tre ud af fire tilfælde var det far, der drak for meget, mens ca. 30 % angiver, at det var deres mor, der drak for meget. Det vil, ikke overraskende sige, at det har stor betydning for et barns opvækst og trivsel, hvis mor eller far drikker for meget.

 

Gør noget - for børnenes skyld

I forlængelse af rapporten opfordrer kommuner landet over til, at man griber ind over for familie, venner eller kollegaer, hvis der er mistanke om, at børnene i familien skades af alkoholvanerne.
Det har endnu en gang pustet liv i debatten om, hvorvidt eller hvornår indgreb fra civilsamfundet er det rigtige.  Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Ninna Thomsen (SF) udtaler i den anledning bl.a.:


”Alkohol- misbrug er et tabu, og mange tør ikke tage det ansvar på sig, som hører med, når man kender til børn, der mistrives på grund af alkohol. Det har store konsekvenser for alt for mange børn også i deres voksne liv, hvis vi forsat bare lukker øjnene. Man kan se det som at angive hinanden – jeg ser det som omsorg.”


Det er tanker, der falder helt i tråd med, hvad vi fra Behandlingscenter Tjele ofte rådgiver pårørende, venner, chefer og kollegaer om nemlig, at det eneste, man ikke må i forhold til en, der drikker, er at lade stå til uden at gøre noget.


De små Skuldre

Det er et skræmmende højt antal mennesker, der i dag lider under at være vokset op i en familie, hvor der er blevet drukket for meget. Og der er stadig børn og unge, der vokser op i familier med for meget alkohol, hvor de efterlades utrygge og ofte krænkes eller oplever voldsomme situationer på grund af alkohol.

Behandlingscenter Tjele ved, at disse børn og unge har brug for hjælp og et sted at føle sig trygge. De små Skuldre kan ikke ændre på, hvad de børn og unge har oplevet, men vi kan hjælpe til at bearbejde og komme videre.

 

De små Skuldre er et gratis tilbud om hjælp til børn og unge (8 – 24 år), der er vokset op i familier med misbrugsproblemer.

 

Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi også kan hjælpe dig på 70 20 40 80. Vi har ingen ventelister.

 

Tilbage