Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Godkendelse fra Socialtilsyn Midt

10. februar 2017

Frem til udgangen af 2015 lå godkendelsen af og tilsynet med alkoholbehandlingstilbud i den kommune, hvor tilbuddet lå. Det blev ændret pr. 1. januar 2016, hvor den statens Socialtilsyn overtog godkendelses - og tilsynsansvaret. Alle alkoholbehandlingssteder, der ønsker at modtage klienter fra kommunerne skal således godkendes efter de nye regler inden udgangen af 2017.

 

I slutningen af 2016 søgte Behandlingscenter Tjele re-godkendelse af afdelingerne omkring Viborg. Efterfølgende var centret igennem re-godkendelsesproceduren med tilsynsbesøg af konsulenter fra Socialtilsyn Midt. På baggrund af besøgene og den tilhørende rapport modtog centret primo februar 2017 den endelige re-godkendelse af centrene. I godkendelsesbrevet står bl.a.:

 

Begrundelse for afgørelsen er, at I samlet set opfylder betingelserne i § 6 i lov om socialtilsyn.

I afgørelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet tilbyder en professional behandling som borgerne profiterer positivt af. Der er endvidere lagt vægt på at der en utrolig høj faglighed til stede hos personalerne og der er kontinuerlig fokus på at få tilført mere viden på misbrugsområdet.

 

Socialtilsynets godkendelse er en forudsætning for, at Tjele fortsat kan tilbyde både de mange kommuner, vi har samarbejdet med gennem mange år og nye kommuner, at modtage borgere i døgnbehandling på vores centre. 

 

Tilbage