Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Opfølgning af alkoholbehandlingen - efterbehandling

 

Opfølgning af alkoholbehandlingen - efterbehandling

 

Opfølgning af alkoholbehandlingen, som vi også kalder efterbehandling, er en vigtig del af det samlede behandlingsforløb.

 

En Minnesotabehandling falder i to dele, den første del er den intensive primærbehandling, den anden del er efterbehandlingen. Først når opfølgning af alkoholbehandlingen er afsluttet, er du færdigbehandlet.

 

I Jylland foregår efterbehandling over 12 gange i et 6 måneders forløb som en hel dag fra kl. 10:00-15:30 på Langsødal eller Tågelund, afhængig af hvor du har været i behandling. På Sjælland foregår efterbehandlingen på Orelund ligeledes 12 gange i et seks måneders forløb.

 

Der skal meldes afbud ved eventuelt forfald til efterbehandling.

 

Målene med opfølgning af alkoholbehandlingen

I opfølgningen af alkoholbehandlingen arbejder du videre med de problemstillinger, der var en del af din primærbehandling. Vores erfaringer viser, at der er en klar sammenhæng mellem et godt behandlingsresultat og deltagelse i efterbehandlingsprogrammet.

 

  • Efterbehandling gør det nemmere at overføre erfaringer og indsigt fra primærbehandlingen til dagligdagen

  • Efterbehandling sikrer en større integrering og forankring af programmet

  • Efterbehandling hjælper til fastholdelse af en positiv udvikling

  • Efterbehandling giver en forbedret evne til at håndtere højrisikosituationer

 

Den store værdi ved efterbehandlingsprogrammet er, at den, der har været i behandling, hurtigt kommer tilbage med erfaringer fra hverdagen uden alkohol og medicin med samlever, børn, venner og arbejde.

 

Opfølgning af alkoholbehandlingen - vi fortsætter fællesskabet

En stor del af deltagelsen i opfølgning efter endt alkoholbehandling er, at fællesskabet, som du kender fra din primærbehandling, fortsætter i efterbehandlingen. Også selvom du måske møder mennesker, du ikke har været i behandling sammen med.

 

I opfølgningsdelen arbejder du videre med de problemstillinger, der var en del af din primærbehandling. Du deler dine erfaringer med de andre i gruppen og lytter til deres.

 

Følg din alkoholbehandling op ved at gå til efterbehandling - det vil du ikke fortryde.