Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Rådgivning til virksomheder om misbrug - Dare to Care

 

Rådgivning til virksomheder om misbrug - Dare to Care

 

Behandlingscenter  Tjele har mange års erfaring med rådgivning til virksomheder om misbrug - Dare to Care.

 

Den rådgivning og sparring, der tilbydes er medvirkende til at sikre, at virksomheder får et beredskab til at håndtere udfordringer med misbrug på en professionel måde til gavn for alle involverede.

 

Rådgivning til virksomheder om misbrug er et skræddersyet tilbud, der kan støtte og underbygge virksomhedens alkohol-og misbrugspolitik på en effektiv måde.

 

Behandlingscenter Tjele har rådgivning til virksomheder både i Jylland og på Sjælland. Dare to Care har hovedsæde i København.

 

”At konfrontere en medarbejder med et alkoholmisbrug er vanskeligt, for hvordan vil medarbejderen reagere, og hører det ikke privatsfæren til? Denne situation har Aarhus Vand oplevet, og vi har kontaktet Behandlingscenter Tjele for at få råd og vejledning til at yde den bedst mulige støtte til vores medarbejdere. Ligeledes har vi været til en informationsdag hos Behandlingscenter Tjele og opnået en større viden om muligheder for at hjælpe og støtte medarbejdere med alkoholproblemer. Vi har sendt to medarbejdere på et fem-ugers ophold på behandlingscentret, og de har begge fået en meget professionel behandling, og der var stor ros fra medarbejderne efter endt forløb.


Såfremt vores medarbejdere ikke havde fået den rette behandling, ville vi sandsynligvis have oplevet et højt sygefravær, ustabil arbejdsindsats og manglende engagement.  Aarhus Vand ønsker, at der gribes hurtigt ind, såfremt en kollega har et alkoholmisbrug. Vi har en nedskreven alkoholpolitik med klare retningslinjer, og vi tilbyder den nødvendige hjælp til alkoholafvænning.


Aarhus Vand har derfor indgået en samarbejdsaftale med Behandlingscenter Tjele, der betyder, at vi altid har den nødvendige faglige sparring til rådighed både før, under og efter medarbejderes behandling. En aftale, vi er meget tilfredse med, og vi kan varmt anbefale centret til andre virksomheder”.

 

Birgit Knudsen, Funktionsleder Aarhus Vand

Rådgivning til virksomheder om misbrug - afhængighed en kompleks størrelse

At afsløre et alkoholmisbrug er i almindelighed forholdsvis enkelt.

 

Men der findes mange andre typer afhængighed, der er langt sværere at spotte. Der kan være tale om afhængighed af andre rusmidler eller afhængighed af en særlig form for adfærd.

 

Uanset hvilken form for afhængighed, der er tale om, er den på sigt ødelæggende for den enkelte og i et vist omfang også for dennes omgivelser.
 
Gennem rådgivning til virksomheder om misbrug klæder Dare to Care din virksomhed på i forhold til indsigt i afhængighed og til, hvad virksomheden kan gøre.