Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Samarbejde med kommunerne om misbrugsbehandling

 

Samarbejde med kommunerne om misbrugsbehandling gennem mange år
 
Behandlingscenter Tjele har gennem mere end 25 år haft et stabilt, kontinuerligt og nært samarbejde med kommunerne om misbrugsbehandling.

 

Vores centre er kommunalt godkendt og kan findes på Tilbudsportalen.

 

Samarbejde med kommunerne om misbrugsbehandling favner bredt

Vores samarbejde med kommunerne om misbrugsbehandling omfatter Misbrugsrådgivninger, Socialforvaltninger, Arbejdsmarkeds-og jobcenterfunktioner og Familieafdelinger. Derudover har vi gode, uformelle samarbejdsrelationer med sygehuse, praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og plejecentre.

 

Behandlingscenter Tjeles ydelser til kommunerne strækker sig fra udredning, omsorgsbehandling og afrusning over primærbehandling til udslusnings-og familiebehandling.

 

Helt konkret tilbyder Behandlingscenter Tjele følgende ydelser:

 

  • Lægeligt overvåget afrusning på et internt afrusningscenter, Søgården

  • Lægelig og psykiatrisk udredning af patienter, Søgården

  • Omsorgsbehandling varetaget af sygeplejersker og plejepersonale på Søgården

  • Primærbehandling som døgnbehandling på Langsødal nær Viborg varetaget af tværfaglige behandlerteams

  • Udslusnings-og stabiliseringsbehandling varetaget af tværfagligt behandlerteam på Vingehus

  • Familiebehandling varetaget af psykologer og familieterapeuter

     

    Som ansat i en kommunal instans er man altid velkommen til at kontakte Behandlingscenter Tjele.