Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Tilbud til pårørende til afhængige

 

Tilbud til pårørende til afhængige. Tilbud til børn, unge og voksne


Tilbud til pårørende til afhængige tilbydes familiemedlemmer til afhængige, der er i behandling på et af Behandlingscenter Tjeles centre.

 

FamilieAfdelingen har specialiseret sig i at hjælpe pårørende til alkoholikere og stofmisbrugere med en række tilbud til både børn og voksne.
 

Tilbud til pårørende til afhængige -Tjele sætter standarden

Behandlingscenter Tjele har gennem årene sat standarden for behandling af pårørende herhjemme.

 

Når der er én i familien, der drikker for meget, bliver alle medlemmer i familien berørt.

 

Mange pårørende har igennem årene brugt mange kræfter på at få familien til at fungere og på at få en alkoholiker til at stoppe med at drikke. Derfor er det meget vigtigt, at familien ikke bliver glemt.

 

Familietilbuddet til pårørende til afhængige er noget vi vægter meget højt. Også fordi vi ved, hvor stor betydning det har for det samlede behandlingsresultat.

 

Det skal understreges, at det står pårørende frit for at vælge familiebehandling i Jylland eller på Sjælland, som det passer bedst geografisk - uanset på hvilket center ens pårørende er eller har været i behandling.

 

Tilbud til pårørende til afhængige - der er et tilbud til alle

Familieprogrammet for de voksne består af:

 

  1. Pårørendesamtale - samtalen finder sted i den første eller anden uge, hvor dit familiemedlem er i behandling. På Sjælland varetages denne samtale af en familierådgiver. I Jylland er det den personlige rådgiver, der afholder samtalen

  2. Orienteringsmøde, der henvender sig bredt til pårørende og andre med tilknytning til den, der er i behandling

  3. Kursusforløb på fem mødegange fordelt på fem uger. På Sjælland kan du vælge imellem et forløb på fem mødegange eller et tre dages kursus uden overnatning. Kursusforløbet henvender sig til de tre nærmeste pårørende

 

Til gruppen voksen barn af alkoholiker er der et særligt  tilbud, da erfaringen har vist, at mange voksne børn har særlige problemer, som de bliver ved at kæmpe med.

 

Børnene i en familie med misbrug er hårdt ramt, til dem har Behandlingscenter Tjele et professionelt tilbud i form af grupper tilrettelagt for henholdsvis børn og teenagere.

 

I Jylland har vi projektet De små Skuldre. Her kan vi med støtte fra satspuljemidler tilbyde børn, teenagere og unge voksne gratis hjælp.

 

Ring til os hør nærmere om vores tilbud til hele familien på telefon 70 20 40 80.