Udslusningsbehandling, hvis du behøver lidt længere tid

 

Udslusningsbehandling på Vingehus efter primærbehandlingen

 

Målrettet udslusningsbehandling for misbrugere, er et tilbud til dig, der har brug for et længerevarende behandlingsforløb efter et lang alkoholmisbrug, stofmisbrug eller misbrug af medicin.

 

I udslusningsbehandlingen lærer du, hvordan du kan fastholde og fortsætte den udvikling, der er startet i din primære alkoholbehandling. Både du og dine pårørende skal vide, at vi har rigtig gode resultater med vores udslusningsbehandling, der foregår i særlige grupper på det center, hvor du har været i behandling.


En udslusningsbehandling for misbrugere følger efter en primærbehandling eller en tilbagefaldsbehandling på et af Behandlingscenter Tjeles centre. Målet med behandlingen er at du får tid og plads til at afprøve de færdigheder, du har med dig fra din behandling og "øve" dig i den nye livsstil uden alkohol eller stoffer.

 

Målet med udslusningsbehandling for misbrugere

Vores erfaring er, at mange misbrugere ikke har problemer med at erkende, at de ikke længere kan drikke eller tage stemningsændrende medicin. Men når det kommer til at omsætte den erkendelse til handling, kan det blive svært, selvom man har fået mange nye redskaber i primærbehandlingen. Det vigtigste for denne lidt længerevarende behandling er, at blive genetableret i virkeligheden.

At bruge de nye redskaber i forhold til et meningsfyldt ædru liv skal helt ind under huden. Det er, hvad vi arbejder med i udslusningsbehandling for misbrugere. Målet er at fastholde og fortsætte den udvikling, der blev startet i primærbehandlingen eller tilbagefaldsbehandlingen.

Vores behandling kan defineres som den proces, der består i at komme til sig selv gennem aktiv deltagelse i et forpligtende fællesskab af ligesindede -
i modsætning til at undgå sig selv eller ikke at ville være sig selv  og i modsætning til social isolation og ensomhed .

Nils Jensen, afdelingsleder i udslusningsbehandling for misbrugere

Udslusningsbehandling - kort fortalt

Programmet i udslusningsbehandlingen er tilrettelagt for at tilgodese den enkeltes behov. Terapien og opgaverne er tilpasset den enkelte hver især, men vi laver også mange fælles ting.

 

Behandlingen omfatter blandt andet:

 

  • Gruppeterapi

  • Undervisning

  • Træning i daglig struktur

  • Øvelse i svære situationer – indkøb, biografbesøg, fødselsdage i familien m.m.

  • Fysisk udfoldelse, meditation og motion

  • Planlagte fritidsaktiviteter

  • Møder i AA/NA

  • Ødegårdsophold i Sverige

 

Behandlingslængden i vores udslusningsbehandling planlægges individuelt, hvor vi sammen med dig ser på din situation og dine mål. Derfor kan det vare alt ligefra nogle få uger til flere måneder.

 

Halfway - udslusningsbehandling og mødet med virkeligheden

Udslusningsbehandlingen er individuelt tilrettelagt, så den imødekommer lige præcis dine problemstillinger.

Behandlingen er tilrettelagt, så den ligner virkeligheden. Det er nemlig i mødet virkeligheden, du har mulighed for at arbejde med de højrisiko-situationer, som du fremover må forholde dig til efter din behandling.

Udslusningsbehandling for misbrugere er struktureret, men frihedsgraderne er lidt større end i primærbehandlingen.

 

Ring til os og hør mere om behandlingsmulighederne. Du kan altid komme i kontakt med en af vores rådgivere på 70 20 40 80.