Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Værdigrundlag på Behandlingscenter Tjele

 

Værdigrundlag på Behandlingscenter Tjele bygger på et helhedsorienteret syn på det enkelte menneske

 

Værdigrundlag på Behandlingscenter Tjele i forhold til den enkelte

Udgangspunktet for Behandlingscenter Tjeles værdigrundlag er et helhedsorienteret syn på det enkelte menneske.

 

Vi betragter hvert enkelt menneske som godt, unikt og med potentiale til forandring. Vores værdigrundlag bygger på værdier som ansvarlighed, ærlighed, rummelighed, respekt, omsorg, tillid og gensidig forpligtelse.
 

Det værdigrundlag vi, som behandlingssted, gerne vil kendes på, er det samme værdigrundlag, som vi har positive forventninger om, at vores patienter vil forpligte sig på. Vi forventer noget af den enkelte, og den enkelte kan forvente noget af os.

Værdigrundlag på Behandlingscenter Tjele og vort etiske grundlag kan sammenfattes i følgende punkter:
 

 • Professionalisme – enhver kan forvente en professionel behandling, med en høj grad af tværfaglighed baseret på viden og en mangeårig erfaring

 • Kvalitet – enhver kan forvente en behandling med en høj grad af kvalitet. En kvalitet som til stadighed vurderes og evalueres

 • Fortrolighed – enhver kan forvente, at alle informationer der videregives, eller som vi indhenter, under behandlingen bliver behandlet med fortrolighed 

 • Respekt – enhver kan forvente at blive behandlet respektfuldt, og at den enkeltes personlige integritet ikke bliver krænket

 • Omsorgsfuldhed – enhver kan forvente at blive behandlet med omsorg, og at den enkeltes evne til udvikling af egenomsorg er et vigtigt element i behandlingen

 • Gennemsigtighed – enhver har mulighed for at få adgang til de notater, rapporter og behandlingsplaner, der udarbejdes om den enkelte under behandlingen

 • Menneskelighed – enhver kan forvente en høj grad af menneskelighed fra de medarbejdere, der er involveret i den enkeltes behandling

 

Værdigrundlag og forventninger i forhold til Behandlingscenter Tjeles patienter

På Behandlingscenter Tjele vil den enkelte i behandlingen, blive mødt med positive forventninger som:
 

 • at den enkelte under behandlingen gradvist vil tage mere og mere ansvar for sin egen fremtidige tilværelse

 • at den enkelte under behandlingen vil indgå i et forpligtende og anerkendende fællesskab af ligesindede

 • at den enkelte under behandlingen vil tilstræbe en høj grad af ærlighed om sin nuværende situation og hidtidige tilværelse

 • at den enkelte under behandlingen vil udvise rummelighed og respekt over for dem, man er sammen med

 • at den enkelte under behandlingen vil drage omsorg for sig selv og dem, man er sammen med

 • at den enkelte under behandlingen vil udvise tillidsfuldhed i mødet med dem, man er sammen med

 
Ovenstående betragter vi som et vigtigt værdigrundlag samt vigtige og afgørende forudsætninger for et succesfuldt ophold på Behandlingscenter Tjele og det værdimæssige fundament, som man kan bygge sin fremtidige ædruelige tilværelse på.