Hashmisbrug skal ikke bagatelliseres

 

Hashmisbrug - der er hjælp at hente, hvis du har et misbrug af hash

 

Hashmisbrug opstår hyppigere, end man måske skulle tro, hvis man læser på hjemmesider eller i diverse bøger, hvor det tit fremgår, at hash slet ikke er så skræmmende et euforiserende stof, som alle de andre.

 

Brug af hash bliver nemt til misbrug af hash

Selvom brag af hash ofte bliver fremstillet som ret harmløst og uden den stor fare for egentligt hash misbrug, så viser erfaringen på Behandlingscenter Tjele, at det ofte ender med et misbrug af stoffet.

 

Hash har en tendens til at blive bagatelliseret i de fleste miljøer, uanset om der er tale om et miljø med hyppigt brug eller et miljø, hvor indtagelsen begrænser sig til fester og lignende.

 

Denne holdning til stoffet gør det svært at tage kritisk stilling til, om hash er farligt - eller hvor farligt det egentligt kan være. Både du og dine kammerater tænker måske, at hash er ret uskyldigt, og tvivler måske på, at man faktisk kan ende i et hashmisbrug.


Af samme årsag kommer det bag på mange, når de  står i en situation, hvor stoffet har taget overhånd, og de pludselig skal søge hjælp til deres hashmisbrug.

 

Derfor er det vigtigt at forstå problematikken i, at hash negligeres som stof og i mange tilfælde sidestilles med en smule indtagelse af alkohol. Det er en klassisk sammenligning, der er forvrængende og vildleder folk, og igen et klassisk eksempel på, hvordan risikoen for et egentligt hash misbrug bliver talt ned.

 

Er et hashmisbrug farligt?

Det korte svar er Ja.

 

Det er  svært at påvise store umiddelbare skadelige effekter ved brug af hash i små doser. Derimod er der god dokumentation for, at længere tids forbrug af hash har en lang række både fysiske og psykiske konsekvenser. Og at hash skulle være helt harmløst, er en forvrænget opfattelse. Hash er i den grad et stof som kan lede til et misbrug - det kan alle, der har, eller har haft, et hashmisbrug bekræfte.


Et hashmisbrug er et misbrug, der skal tages alvorligt, ligesom alkoholmisbrug eller ethvert andet misbrug af skadelige stoffer. Det er altså noget, der kan ramme alle, og vil kræve hashmisbrug behandling, hvis man skal tilbage til sit gamle jeg.

 

Skal jeg søge hjælp til mit misbrug af hash?

Føler man, at man er i en situation, hvor man er begyndt at ryge meget hash eller har man allerede røget det en del gange og føler, man taber kontrollen mere og mere, så er det mest fornuftige at søge hjælp til sit hashmisbrug.

 

Professionel støtte og vejledning er noget vi alle kan få brug for. Derfor skal du ikke have nogen form for bekymring ved at søge vejledning i forhold til hashmisbrug og den situation, du står i.

 

Uanset om du har en fornemmelse af, at du har et overforbrug, eller allerede ved den er gal, så er det aldrig for sent at søge hjælp til behandling.