Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandlingscenter Tjele medarbejdere i afdelingerne

 

Behandlingscenter Tjele medarbejdere i afdelingerne


Behandlingscenter Tjeles medarbejdere i de forskellige afdelinger er højt kvalificeret inden for alkoholbehandling. Vi lægger stor vægt på, at alles faglige fundament er i orden. Al behandling varetages af velkvalificerede uddannede behandlere. Det professionelle personale er tværfagligt sammensat for at sikre den optimale behandling af den enkelte.

 

Behandlingscenter Tjele medarbejdere - det faglige aspekt

Behandlergruppen består af rådgivere, der gennem uddannelse og efteruddannelse har kvalificeret sig til at yde professionel misbrugsbehandling.

 

Der er specialister inden for screening af afhængighed, håndtering af benægtelse, tilbagefaldsbehandling og psykoterapi.

 

Vores læger og sygeplejersker er personale med specialviden inden for afrusning og abstinensbehandling samt medicinnedtrapning.

 

Ud over fastansatte læger, herunder en virksomhedsansvarlig overlæge, har Behandlingscenter Tjele fastansatte psykologer og psykiatere.

 

Behandlingscenter Tjele medarbejdere - det menneskelige aspekt

Det er ikke tilstrækkeligt, at vores personale alene har de faglige kompetencer i orden. Det skal de menneskelige kompetencer også være.


Behandlerne, der alle kommer med forskellig baggrund, er ædru alkoholikere med lang tids ædruelighed samt en solid professionel rådgiveruddannelse. Alle personalegrupper er underlagt krav om stadig at dygtiggøre sig inden for det behandlingsmæssige område.

 

Det er desuden vigtigt at kende sine begrænsninger. På Behandlingscenter Tjele har vi lang erfaring og gode resultater med behandling af afhængighed. Kommer vi ud for problemstillinger, der ligger uden for vores særlige kompetenceområde, henviser vi til anden professionel hjælp.

 

Medarbejdere i afdelingerne

På de enkelte afdelingers hjemmesider kan du læse mere om personalet.

 

Tjele Søgården - Tjele Langsødal - Tjele Orelund - Tjelehuset