Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

De små Skuldre - børn og unge fra misbrugsfamilier

 

De små skuldre for børn fra misbrugsfamilier
 
Et alkoholmisbrug påvirker ikke kun misbrugeren selv, det påvirker hele familien. Derfor har Behandlingscenter Tjele igennem en lang årrække særligt arbejdet med børn og unge fra misbrugsfamilier. 

 

Tilbage i 2016 startede vi derfor også De små Skuldre op i Jylland. De små Skuldre er et 4 årigt projekt, der tilbyder et gratis behandlingstilbud til børn og unge fra familier med misbrug. Projektet er offentligt støttet af Sundhedsministeriet gennem satspuljemidlerne. 

 
Projektet er et gratis pårørendetilbud til børn og unge i alderen 8-24 år, der er vokset op i, eller lever i en familie med afhængighedsproblemer. Det er, som sagt, gratis at være med, hvis du under 25 år. 

 

Hvordan foregår et pårørendeforløb?

 

Alle forløb hos De små Skuldre indledes med en forsamtale, hvor problematikkerne klarlægges, og hvor tilbuddet aftales nærmere. Et forløb hos De små Skuldre kan derfor mere eller mindre fuldstændig skræddersyes til det enkelte barns/den unges behov og problematikker. 

 

De små Skuldre i Jylland består af en række tilbud, og behandlingstilbuddet dækker over både gruppeterapi og individuelle samtaler. Børn, der vokser op eller lever i et misbrugspræget hjem, påvirkes meget når mor eller far drikker, tager stoffer eller benytter sig af andre rusmidler. Men der er forskel på, hvordan børn, teenagere og unge voksne påvirkes af de misbrugsprægede omgivelser. Derfor tilbyder De små Skuldre separate tilbud til de forskellige aldersgrupper. 

 

 

Børnegruppe for børn (8 til 12 år)

Børnegruppen mødes i alt ti gange. Gruppen ledes af en psykolog sammen med en pædagog.


Læs mere om aktiviteterne i børnegruppen her.

 

Gruppetilbud for teenagere (13 til 17 år)

Også teenagegruppen har ti mødegange sammen med en psykolog.

 

Læs mere om strukturen på et teenageforløb hos De små Skuldre her

 

Gruppe for unge voksne (18 til 24 år)

Gruppe for de voksne børn har ti mødegange sammen med en familieterapeut. De små Skuldre arrangerer gruppeterapi for voksne børn både i Aarhus og Kolding.

 

Læs meget mere om behandlingstilbuddet til unge voksne lige her

 

Ring til os på 70 20 40 80, så formidler vi kontakten til vores psykolog.

 

 

Individuelt terapiforløb for børn og unge fra misbrugsfamilier

 

'En-til-en'-terapi 

Endeligt er der tilbud om 'en-til-en'-terapi, som indbefatter individuelle samtaler med en psykolog. Dette tilbud gælder for både børn og unge, der måske ikke magter at være i en gruppe. Det kan være, at de familiemæssige forhold taler for terapi, eller at geografien umuliggør deltagelse i gruppebehandling. 

 

Ring eller skriv til os for at høre nærmere, telefonnummeret er 70 20 40 80, og mailen er desmaaskuldre@tjele.com.

 

Weekendkursus for børn og forældre

Behandlingscenter Tjele har foruden de overstående tilbud også mange gode erfaringer med afholdelse af weekendkurser. På weekendkurserne deltager barnet/børnene sammen med den ene forælder. Den deltagende forælder kan både være den ædru alkoholiker eller den voksne medafhængige. Børne- og forældreweekenden foregår selvsagt over en weekend, hvor børn og forældre overnatter på Behandlingscenter Tjeles tilknyttede kursuscenter. Kursets struktur er bygget op omkring en kombination af leg, undervisning og terapiforløb. Læs meget mere om De små Skuldres weekendkursus lige her

 

Dette weekendkursus fortsætter i næsten uændret form i projektet og ledes af en psykolog og en pædagog.

 

Teoretisk grundlag 

Psykolog, Kristina Hermann, der har mange års erfaring med børn og unge fra misbrugsfamilier, har lavet det materiale til De små Skuldre, som der arbejdes ud fra i pårørendetilbuddet til børn og unge.

 

Læs meget mere om De små Skuldre på projektets egen hjemmeside.