DERFOR SKAL DU VÆLGE BEHANDLINGSCENTER TJELE

FAGLIGHED I ALKOHOLBEHANDLING
- DIN TRYGHED

Vi sidder klar ved telefonerne på

70 20 40 80

Mere end 25 års erfaring

Dækket af sundhedsforsikringen

Centre i hele landet

Faglighed i alkoholbehandling – din tryghed

Faglighed og professionalisme kombineret med lysten og evnen til at hjælpe alkoholikere har været Behandlingscenter Tjeles varemærke gennem årene.

Hvad angår det sygeplejefaglige havde centret i de allerførste måneder hjælp af sygeplejersker fra Tjele Kommune til sygeplejefaglige spørgsmål især vedrørende afrusning, men allerede i marts 1991 ansatte centret sin egen sygeplejerske og sikrede således tidligt et højt sygeplejefagligt niveau.

Behandlingscenter Tjele er forsikringsgodkendt

Behandlingscenter Tjele har samarbejdsaftaler med samtlige danske forsikringsselskaber, der tilbyder sundhedsforsikring. Hvis du har en privat sundhedsforsikring, f.eks. gennem dit arbejde, kan den bruges til et behandlingsophold hos Tjele. Din arbejdsplads får IKKE besked, hvis din sundhedsforsikring anvendes til misbrugsbehandling.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 70 20 40 80 for at høre mere om, hvordan du anvender en sundhedsforsikring til misbrugsbehandling.

Behandlingstilfredshed

Alle synes, det er en grænseoverskridende beslutning at gå i misbrugsbehandling, og de fleste har stor modstand mod det, første gang de bliver præsenteret for idéen.

Det er derfor både overraskende og glædeligt at se hvor tilfredse deltagerne bliver for deres beslutning, når først den er taget.

Hvor tilfreds var du med din behandling?

Spørgeskemaundersøgelse med 393 tidligere klienter

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2018, der omfatter 393 deltagere i behandling på Tjele, svarer 96 % at de samlet set har været ”meget tilfreds” eller ”tilfredse” med deres behandling på Tjele.

Faglighed i alkoholbehandlingen og uddannelse

I erkendelse af, at det ikke er en behandlingsmæssig kompetence i sig selv at være ædru alkoholiker, startede alkologuddannelsen i Danmark i 1992 – inspireret af og på niveau med de bedste udenlandske uddannelsesprogrammer.

Uddannelsen sikrede, at kommende rådgivere var i besiddelse af de fornødne teoretiske og praktiske færdigheder til at kunne varetage rådgivergerningen.

Efter uddannelsens oprettelse var Tjele et af de steder, der først sendte medarbejdere på uddannelsen for netop at sikre den højeste grad af faglighed i alkoholbehandlingen. Senere, i 1994-95, opstillede den nystiftede brancheforening for de større Minnesota-behandlingssteder en række kvalitetskrav, som medlemmerne af foreningen skulle leve op til. Blandt disse kvalitetskrav var, at en rådgiver skulle have en relevant uddannelse.

Sidenhen blev man i brancheforeningen også enige om vigtigheden af at have en faguddannet psykolog ansat på eller knyttet til behandlingsstedet, hvilket Tjele siden har haft.

Da der ikke fandtes nogen formel uddannelse af sygevagter, tog centrets ledelse initiativ til at lave Behandlingscenter Tjeles egen. Sygevagterne er grundigt uddannet inden for medicin, fysisk og psykisk førstehjælp med hjertemassage samt har et grundlæggende kendskab til samtaleteknik, psykoterapi og sygdomslære, så også sygevagtpersonalet har en høj faglighed i alkoholbehandling.

Ring trygt til os, hvis du har brug for at tale med en, der ved noget om misbrug og behandling – 70 20 40 80.

Citater

Jeg frygtede at andre ville se ned på mig fordi jeg gik i alkoholbehandling.
Det viste sig at jeg vandt deres respekt.

Kurt, ædru alkoholiker

I lang tid troede jeg, at jeg var det dårligste menneske i verden. Men det viste sig at det var alkoholen, der var problemet, og ikke mig.

Tusind tak til alle på Tjele for at hjælpe mig til at blive ”den gamle” Henrik igen.

Henrik, ædru alkoholiker

Efter utallige forsøg på selv at styre mit alkoholmisbrug ringede jeg til Tjele og kom i 5 ugers døgnbehandling. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Jeg har fået så mange værktøjer og lærte at bruge dem. Et par år forinden fik jeg en hjerneblødning og mistede store dele af min erhvervsevne, og selv det har jeg kunne bruge værktøjerne til at håndtere. Jeg har lært at leve livet på livets betingelser på fjerde år i ædru tilstand.

Dorte Sohl, Førtidspensionist (tidligere studienævnssekretær og konsulent) - Ædru siden 2014

Faglighed i alkoholbehandlingen og efteruddannelse

Efteruddannelse har høj prioritet.

Alle sygeplejersker og sygevagter samt de fleste rådgivere er uddannet i at give abstinenslindrende og stabiliserende øreakupunktur (NADA), som dagligt bruges på Behandlingscenter Tjeles forskellige centre. Mange er uddannet i klangmassage.

Centret har flere gange afholdt kurser med den internationalt anerkendte Craig Nakken fra USA til stor inspiration – ikke bare i forbindelse med kurserne med også til nytænkning i hverdagen.

Behandlingscenter Tjeles samarbejdspartnere

Tjele har et fast samarbejde med en lang række større, danske virksomheder om misbrugsbehandling. Det betyder, at de henviser til Behandlingscenter Tjele, hvis en medarbejder har et misbrugsproblem. Samtidig assisterer Tjele med udarbejdelse af misbrugspolitik og hjælp til intervention i forbindelse med misbrug på arbejdspladsen.

“HM Entreprenør har valgt at gå ind i et samarbejde med Tjele omkring behandling af enhver form for misbrug. 

Som arbejdsplads så ønsker vi at beholde vores dygtige medarbejdere i stedet for blot ”at smide dem på porten”, vi ønsker at hjælpe dem igennem en svær periode af deres liv og vise dem, at der er et lys forenden af tunnelen.

HM Entreprenør ønsker at vise, at vi som arbejdsplads også kan rumme de svære tider i vores medarbejders liv.

Resultatet er, at vi får glade, lettet og utrolige taknemmelige medarbejdere tilbage fra et behandlingsforløb, de har fået deres liv/”drive” og gå på mod tilbage – og det er for virksomheden grund nok til samarbejdet med Tjele.

Som arbejdsgiver og de medarbejdere, der har stiftet bekendtskab med Tjele, har vi kun gode erfaringer med samarbejdet. Man bliver mødt med forståelse og omsorg fra et professionelt og uddannet team, de ser på dem, der søger hjælp, som det menneske de i virkeligheden er.”

Heidi Hudecek, Udviklingsassistent

 

Faglighed i alkoholbehandlingen – det moderne behandlingscenter

Behandlingscenter Tjele har i dag en hel række moderne behandlingscentre i hele landet. Her møder du gode fysiske forhold med eneværelser, wellnessfaciliteter og hyggelige opholdsområder inde som ude.

Alle Tjeles centre har et bredt funderet og meget veluddannet personale med læger, sygeplejersker, psykiater, psykologer, psykoterapeuter, alkologer, sygevagter samt professionelt personale i køkken og på kontor.

Tjele har samarbejdsaftaler med:

  • Alle danske sundhedsforsikringer
  • Større danske arbejdspladser
  • En lang række danske kommuner

På alle Tjeles behandlingscentre får du

  • Faguddannet personale 24 timer i døgnet
  • Gode fysiske forhold med eneværelse og plads til privatliv
  • Fuld forplejning og ro til at fokusere på at få det bedre

Professionalisme og faglighed i misbrugsbehandlingen

På Behandlingscenter Tjeles afdelinger møder du kun uddannet personale.
Alt personale har en faglig uddannelse inden for deres område, og videreuddanner sig til stadighed.

Alle Tjeles centre har fastansatte eller fast tilknyttede:

  • Læger, psykiatere, sygeplejersker
  • Psykologer, psykoterapeuter
  • Certificerede alkoholrådgivere

Arbejdstilsynet skal medvirke til at fremme sikre, sunde og udviklende arbejdspladser. Alle Tjele behandlingscentre har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.

Fødevarestyrelsen besøger jævnligt køkkenerne på Tjeles Behandlingscentre. De har alle en elitesmiley.

Arbejdstilsynet skal medvirke til at fremme sikre, sunde og udviklende arbejdspladser.Alle Tjele behandlingscentre har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.

Fødevarestyrelsen besøger jævnligt køkkenerne på Tjeles Behandlingscentre. De har alle en elitesmiley.

Socialtilsyn Midt vurderer, at Behandlingscenter Tjele lever op til kravene jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.  Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen.

Socialtilsynets gennemsnitlige vurderings af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer.

Uddrag af tilsynsrapporten:

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddets viden og indsats modsvarer borgernes behov og sikrer en helhedsorienteret behandling. Behandlingscenter Tjele har kompetente og dedikerede medarbejdere der er i besiddelse af relevante kompetencer der modsvarer borgernes behov. Medarbejderne kompetence udvikles løbende.

Uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse: 5 (opfylder i meget høj grad kriterium)

Selvstændighed og relationer

Bedømmelse: 3,6 (opfylder i høj grad kriterium)

Målgruppe, metoder og resultater

Bedømmelse: 4,8 (opfylder i meget høj grad kriterium)

Sundhed og trivsel

Bedømmelse: 5 (opfylder i meget høj grad kriterium)

Organisation og ledelse

Bedømmelse: 5 (opfylder i meget høj grad kriterium)

Kompetencer

Bedømmelse: 5 (opfylder i meget høj grad kriterium)

Fysiske rammer

Bedømmelse: 4,3 (opfylder i høj grad kriterium)

Kontakt os

Kontakt Behandlingscenter Tjele for rådgivning omkring misbrugsproblemer.

 78 76 45 24

Det er altid omkostningsfrit at kontakte Behandlingscenter Tjele
for information og yderligere rådgivning

Send en e-mail til os

Ved du ikke, hvad du skal gøre ved dit eller din pårørendes misbrug? Skriv til os, hvis du har brug for at vide mere, eller hvis du har spørgsmål. Vi vender tilbage førstkommende arbejdsdag.