Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

GRATIS BEHANDLING AF LUDOMANI

 

Ludomani er en sygdom på linje med andre afhængighedslidelser

 

Spillelidenskab, der udvikler sig til en decideret spilleafhængighed, bliver ofte kaldt ludomani. Her er kendetegnet, at personen ikke længere har styr på sit forbrug, og spillene begynder at fylde mere og mere i livet. Spil er ikke længere en yndet beskæftigelse for sjov, men har direkte udviklet sig til en spilleafhængighed.

 

Ludomani skal betragtes som en alvorlig lidelse ligesom alkoholmisbrug, da det har store konsekvenser ikke blot for den, der spiller, men også for de pårørende.

 

Selvom ludomani er en altopslugende lidelse, så er det muligt at få livet tilbage på rette vej. Ludomani kan nemlig behandles. Vi kan hjælpe dig med at tage kontrollen over dit liv tilbage. Desuden er vores ludomanibehandling gratis, så du ikke skal tænke på de økonomiske konsekvenser ved at få den rigtige hjælp.

 

Har du problemer med spilafhængighed? Ring og tal med en af vores veluddannede rådgivere helt gratis på 78 75 22 75. De har stor erfaring med behandling af ludomani, og du har altid mulighed for at være anonym, hvis du ønsker det.

 

HVAD ER LUDOMANI?

Spilafhængighed er en sygdom som kan behandles

Ludomani er stadig en forholdsvis ny betegnelse, og vi oplever derfor ofte, at der er uklarhed omkring, hvad ludomani egentlig er.

 

Ludomani defineres af WHO og Det Amerikanske Psykiatriske Selskab som en patologisk spillelidenskab, der bliver klassificeret i gruppen under afhængighedsforstyrrelser.

 

På Sundhedsstyrelsens diagnoseliste bliver ludomani defineret som en afhængighedstilstand, der er: ”karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser”.

 

Ludomani kan på baggrund af disse definitioner karakteriseres som spilleafhængighed, der har opnået en sygelig karakter og påvirker personens forhold til andre. Det er derfor også en lidelse, der skal tages alvorligt, selvom den kan være svær at opdage.

 

LUDOMANI LIGNER KEMISK AFHÆNGIGHED

Der er mange ligheder mellem spilafhængighed og for eksempel alkoholafhængighed. Personen, der lider af ludomani, oplever også ofte kontroltab, benægtelse, faldende selvværd, humørsvingninger, udvikling af depression og andre bivirkninger ved deres spilafhængighed. Dertil kommer at spilafhængige har en stor risiko for at udvikle andre former for afhængigheder – for eksempel af alkohol, medicin, narkotika, osv.

 

Der, hvor ludomani især adskiller sig fra en kemisk afhængighed, er, at ludomani kan betragtes som en såkaldt skjult lidelse. En beruset person kan ikke skjule sin beruselse, og tilstanden kan tilmed bekræftes med en blodprøve eller ved brug af et alkometer. Ved spilafhængighed er det derimod nemmere at skjule, at man har et problem, og ofte så er personen rigtig god til at opretholde facaden overfor omverdenen, imens problemerne hober sig op.

 

ludomani er mere en spillelidenskab

Desuden kan det være svært for de pårørende at opdage spilafhængighed, da personen ikke synligt påvirkes på samme måde som ved kemisk afhængighed. Før problemet opdages, vil der typisk først være en periode, hvor de pårørende primært mærker, at der er noget galt, men ikke nødvendigvis kan lokalisere problemets kerne.

 

Netop fordi ludomani kan være så svært at opdage, så er det gerne nået langt, før det bliver identificeret. Det betyder dog ikke, at der ikke er hjælp at hente. Behandling af ludomani er muligt, og efter endt behandling vil du igen leve, som alle andre gør.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt du har et problem med spilleafhængighed? Så tag vores test, der kan fortælle dig, om du har udviklet ludomani, og derfor har brug for hjælp.

 

Behandling af ludomani

Når du først har udviklet ludomani og ikke længere kan styre din spilafhængighed, så er det nødvendigt med professionel hjælp, så du kan komme ud af problemet. Vi er statsanerkendte og tilbyder derfor behandlingen gratis – det skal derfor ikke være det økonomiske, der er barrieren for din behandling.

 

Vi tager udgangspunkt i velafprøvede og gennemtestede metoder, hvor særligt den kognitive terapi er en stor del af behandlingen. Her bliver du gennem øvelser og samtaler bevidst om det, der foregår i dit indre, og hvordan du tager kontrollen tilbage igen.

 

Vi behandler ikke kun dig, der er ramt af ludomani. Også de pårørende har vi tilbud til. Ludomani er nemlig en lidelse, der også rammer de personer, som er tættest på. De kan føle sig tilsidesat og magtesløse. Derfor er det vigtigt, at de tages med i behandlingen og får værktøjer til, hvordan de bedst muligt håndterer situationen.

 

Har du brug for en snak, så ring til en af vores veluddannede rådgivere på 78 75 22 75. De har erfaring med ludomani og kan hjælpe dig med at komme i gang med et forløb. Husk, at behandling af spilafhængighed er gratis, så du ikke skal bekymre dig om økonomien, men kan fokusere fuldt ud på behandlingen.

 

Kontakt os og kom i behandling i dag

ring i dag og kom i gratis behandling for ludomani

Ring til en af vores erfarne behandlere på 70 20 40 80 og få en snak, hvis du selv eller en pårørende er ludoman. Vi svarer 24 timer i døgnet alle ugens dage. Vores rådgivning er uforpligtende og helt anonym.