Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Hvis du er pårørende til en alkoholiker, har du brug for hjælp

 

Pårørende til en alkoholiker har brug for hjælp

 

Et alkoholmisbrug påvirker hele familien, og hvis du er pårørende til en alkoholiker, behøver du med stor sandsynlighed også hjælp og støtte. Derfor har Behandlingscenter Tjeles FamilieAfdeling Danmarks mest omfattende tilbud til hele familien.
 

Hos Tjele har vi mere end 25 års erfaring med effektiv behandling af alkoholikere, og vi ved, at det er af stor betydning, at de pårørende til alkoholikeren inddrages i behandlingen.

 

De pårørendes aktive deltagelse i familietilbuddene har nemlig en positiv effekt på det samlede behandlingsresultat. Derfor har hjælp til alkoholikerens pårørende høj prioritet i Behandlingscenter Tjeles samlede behandlingstilbud.
 

Er du pårørende til en alkoholiker? Og er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere misbruget? Kontakt Tjeles rådgivere gratis og uforpligtende døgnet rundt på 70 20 40 80.

 

En alkoholikers misbrug påvirker også de pårørende

Alkoholafhængighed udvikler sig med årene, og pårørende til en alkoholiker vil ofte opleve, at den afhængige langsomt glider længere og længere væk i familiemæssige sammenhænge.


Den afhængige deltager mindre og mindre i familiens liv, i de huslige opgaver, i børneopdragelsen og i sociale sammenhænge - og de pårørende oplever, at aftaler om at begrænse drikkeriet bliver svigtet gang på gang.
 

Som pårørende til en alkoholiker kan man få fornemmelsen af, at alting i familien falder fra hinanden - og at alt kommer til at dreje sig om den afhængiges behov.
 

Det er uholdbart.

 

Pårørende til alkoholikere rammes også af afhængigheden

Det kan være meget smertefuldt at være pårørende til et menneske, der er afhængig af enten alkohol eller medicin.


Mange pårørende til alkoholikere ønsker i lang tid at skjule, hvor skidt det står til i hjemmet - men på et tidspunkt kan forholdene blive så grelle, at de pårørende erkender, at den afhængige skal have hjælp.
 
I den forbindelse går det også op for de pårørende til alkoholikeren, at de har brug for hjælp til at forstå, hvad der er sket i familien. At være tæt på en afhængig kaldes ofte at være medafhængig - og det er et mønster, som skal brydes.

 

Er du pårørende til en alkoholiker, der har brug for hjælp?

Mange af de henvendelser, vi modtager hos Behandlingscenter Tjele, er fra pårørende til alkoholikere, der ikke vil indse deres alkoholproblem. Det er enormt frustrerende og koster ofte mange konflikter, når alkoholikeren ikke vil snakke om sit misbrug og nægter sit behov for behandling.


Hos Tjele har vi god erfaring med at rådgive dig, så du som pårørende til en alkoholiker bliver godt rustet til at tage den svære konfrontation og hjælpe din pårørende i behandling.


Som pårørende kan det også være svært at vurdere, om der nu er tale om et reelt alkoholmisbrug. Når alkoholikeren selv konsekvent afviser at have et problem, kan man som pårørende komme i tvivl om, om man nu også er rimelig og har ret.


Hos Tjele sidder erfarne rådgivere klar ved telefonerne, og vi kan hjælpe pårørende til en alkoholikere som dig med at vurdere, om din nære har udviklet et misbrug, der kræver professionel alkoholbehandling.

 

Familiebehandling for pårørende til alkoholikere

På Behandlingscenter Tjele betragter vi afhængighed af alkohol eller medicin som en sygdom, der rammer hele familien. Det skal forstås på den måde, at alkoholikerens pårørende også er ramt og har brug for tilbud om hjælp til at forstå afhængigheden og til selv at komme ovenpå igen.


Når den afhængige kommer i behandling, er det vigtigt, at de pårørende til alkoholikeren ikke står magtesløse tilbage. Livet som pårørende til en alkoholiker har ofte gjort hverdagen uoverskuelig og problemfyldt.


Derfor har de pårørende deres eget behandlingsforløb i vores FamilieAfdeling. FamilieAfdelingen tilbyder kurser for de nærmeste voksne pårørende.

 

Børn, unge og unge voksne har vi et særligt tilbud til, De små Skuldre. Den små Skuldre er et tilbud om gratis hjælp til børn og unge i Jylland, der er vokset op i en misbrugsfamilie.


På kurserne lærer man om sygdommen alkoholisme og om de skader, den har forvoldt, og man får naturligvis også redskaber til at kunne fungere mere hensigtsmæssigt i familien, når den afhængige kommer hjem fra behandling.
 

Kontakt os i dag, telefonerne er åbne 24 timer i døgnet alle ugens syv dage - 70 20 40 80.