GRATIS BEHANDLING AF LUDOMANI

GRATIS BEHANDLING
AF LUDOMANI

Vi sidder klar ved telefonerne på

70 20 40 80

alle dage

Ludomani

Spillelidenskab, der udvikler sig til en decideret spilleafhængighed, bliver ofte kaldt ludomani. Her er kendetegnet, at personen ikke længere har styr på sit forbrug, og spillene begynder at fylde mere og mere i livet. Spil er ikke længere en yndet beskæftigelse for sjov, men har direkte udviklet sig til en spilleafhængighed.

Ludomani skal betragtes som en alvorlig lidelse ligesom andre misbrug, da det har store konsekvenser ikke blot for den, der spiller, men også for de pårørende.

Selvom ludomani er en altopslugende lidelse, så er det muligt at få livet tilbage på rette vej. Ludomani kan nemlig behandles. Vi kan hjælpe dig med at tage kontrollen over dit liv tilbage. Desuden er vores ludomanibehandling gratis, så du ikke skal tænke på de økonomiske konsekvenser ved at få den rigtige hjælp.

70 20 40 80

Har du problemer med spilafhængighed? Ring og tal med en af vores veluddannede rådgivere helt gratis. De har stor erfaring med behandling af ludomani, og du har altid mulighed for at være anonym, hvis du ønsker det.

Hvad er ludomani?

Ludomani er stadig en forholdsvis ny betegnelse, og vi oplever derfor ofte, at der er uklarhed omkring, hvad ludomani egentlig er.

Ludomani defineres af WHO og Det Amerikanske Psykiatriske Selskab som en patologisk spillelidenskab, der bliver klassificeret i gruppen under afhængighedsforstyrrelser.

På Sundhedsstyrelsens diagnoseliste bliver ludomani defineret som en afhængighedstilstand, der er: ”karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser”.

Ludomani kan på baggrund af disse definitioner karakteriseres som spilleafhængighed, der har opnået en sygelig karakter og påvirker personens forhold til andre. Det er derfor også en lidelse, der skal tages alvorligt, selvom den kan være svær at opdage.

Ludomani ligner kemisk afhængighed

Der er mange ligheder mellem spilafhængighed og andre afhængigheder. Personen, der lider af ludomani, oplever også ofte kontroltab, benægtelse, faldende selvværd, humørsvingninger, udvikling af depression og andre bivirkninger ved deres spilafhængighed. Dertil kommer at spilafhængige har en stor risiko for at udvikle andre former for afhængigheder.

Der, hvor ludomani især adskiller sig fra en kemisk afhængighed, er, at ludomani kan betragtes som en såkaldt skjult lidelse. En beruset person kan ikke skjule sin beruselse, og tilstanden kan tilmed bekræftes med en blodprøve eller ved brug af et alkometer. Ved spilafhængighed er det derimod nemmere at skjule, at man har et problem, og ofte er personen rigtig god til at opretholde facaden over for omverdenen, imens problemerne hober sig op.

Desuden kan det være svært for de pårørende at opdage spilafhængighed, da personen ikke synligt påvirkes på samme måde som ved kemisk afhængighed. Før problemet opdages, vil der typisk først være en periode, hvor de pårørende primært mærker, at der er noget galt, men ikke nødvendigvis kan lokalisere problemets kerne.

Netop fordi ludomani kan være så svær at opdage, så er det gerne nået langt, før det bliver identificeret. Det betyder dog ikke, at der ikke er hjælp at hente. Behandling af ludomani er mulig, og efter endt behandling vil du igen leve, som alle andre gør.

Har du eller en, du holder af problemer med spil?

Gratis behandling af spilafhængighed i København, Aarhus, Aalborg og Kolding

Desuden kan det være svært for de pårørende at opdage spilafhængighed, da personen ikke synligt påvirkes på samme måde som ved kemisk afhængighed. Før problemet opdages, vil der typisk først være en periode, hvor de pårørende primært mærker, at der er noget galt, men ikke nødvendigvis kan lokalisere problemets kerne.

Netop fordi ludomani kan være så svært at opdage, så er det gerne nået langt, før det bliver identificeret. Det betyder dog ikke, at der ikke er hjælp at hente. Behandling af ludomani er muligt, og efter endt behandling vil du igen leve, som alle andre gør.

Behandling af ludomani

Når du først har udviklet ludomani og ikke længere kan styre din spilafhængighed, så er det nødvendigt med professionel hjælp, så du kan komme ud af problemet. Vi er statsanerkendte og tilbyder derfor behandlingen gratis – det skal derfor ikke være det økonomiske, der er barrieren for din behandling.

Vi tager udgangspunkt i velafprøvede og gennemtestede metoder, hvor særligt den kognitive terapi er en stor del af behandlingen. Her bliver du gennem øvelser og samtaler bevidst om det, der foregår i dit indre, og hvordan du tager kontrollen tilbage igen.

Vi behandler ikke kun dig, der er ramt af ludomani. Også de pårørende har vi tilbud til. Ludomani er nemlig en lidelse, der også rammer de personer, som er tættest på. De kan føle sig tilsidesat og magtesløse. Derfor er det vigtigt, at de får tilbud om familiebehandling og får værktøjer til, hvordan de bedst muligt håndterer situationen.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for en snak, så ring til en af vores veluddannede rådgivere på 70 20 40 80.
De har erfaring med ludomani og kan hjælpe dig med at komme i gang med et forløb. Husk, at behandling af spilafhængighed er gratis, så du ikke skal bekymre dig om økonomien, men kan fokusere fuldt ud på behandlingen.

Behandlingscenter Tjele - Fastrupvej 3, 8830 Tjele - Tlf.: 70 20 40 80 - E-mail: post@tjele.com