Behandling af afhængighed

 

Behandling af afhængighed - afhængighed af alkohol, medicin eller adfærdsafhængighed

 

Behandlingscenter Tjeles behandling af afhængighed bygger på mange års erfaring med afhængighedssygdomme og behandling af disse. At være afhængig af alkohol, medicin eller have andre afhængighedslidelser ødelægger menneskeliv, splitter familier og ender med at slå mennesker ihjel.


Uanset afhængighedens karakter er der nogle fælles kendetegn for afhængighed:

 

  • Kontroltab

  • Forudoptagethed

  • Fortsættelse af adfærden trods flere og flere negative konsekvenser

  • Benægtelse

 

Den afhængige ved ofte inderst inde, at noget er galt, men bruger mange kræfter på at fortrænge sandheden. Den manglende evne til erkendelse af problemet er en væsentlig del af afhængighedssyndromet.

 

Hvis det er alkohol, der er problemet, gør de fleste også mange forsøg på at komme til at drikke kontrolleret. Det er ikke mange mennesker med alkoholproblemer, der ikke har prøvet Antabus, ofte fordi andre har forlangt det, for så kun at forsøge at snyde eller finde ud af, at det ikke virker i længden. Antabus hverken nedsætter drikketrangen eller behandler sygdommen alkoholisme.

 

Behandling af afhængighed - alkohol eller medicin

De nyeste tal viser, at en stor del af den danske befolkning er afhængig af alkohol eller medicin:

 

  • 160.000 danskere har en afhængighed af alkohol, som kræver professionel behandling

  • For 860.000 danskere er der tale om et forbrug, der ligger over Sundhedsstyrelsens anbefalinger (Sundhedsstyrelsen, 2010)

  • 100.000 danskere har udviklet en afhængighed af medicin

 

Behandlingscenter Tjele har afdelinger i hele landet, og behandlingen foregår i almindelighed som døgnbehandling. Behandling af afhængighed kan også foregå som ambulant behandling i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding - enten som ren ambulant behandling eller som en kombination af døgn-og  ambulant behandling.

 

Behandlingen af afhængighed foregår efter en individuel behandlingsplan.

 

Tal med en af vores rådgivere og find frem til den behandling, der passer bedst til dig eller din pårørende - ring til 70 20 40 80.

 

Behandling af afhængighed - Minnesotamodellen

Minnesotamodellen ser afhængighed som en sygdom, det gælder, hvad enten du er afhængig af alkohol, medicin eller særlige former for adfærd. Sygdommen rammer et menneske fysisk, psykisk og socialt.

 

Forståelsen af afhængighed er over årene blevet større. Man er også blev klar over, at Minnesotamodellens terapeutiske principper, der i mange år er blevet anvendt i forhold til behandling af kemisk afhængighed, med fordel også kan bruges ved behandling af adfærdsafhængighed.

 

Afhængighed er en fremadskridende lidelse - og i sidste instans dødelig, hvis der ikke bliver gjort noget. Det positive er, at afhængighed kan behandles, og jo før der sættes ind, jo bedre er chancerne for et godt resultat.

 

Er en i din familie - eller måske dig selv - afhængig af alkohol, medicin eller er der hjælp at hente.

 

På de følgende sider kan du læse mere om behandling af afhængighed på Behandlingscenter Tjele.

 

 

Kontakt os i dag, telefonerne er åbne 24 timer i døgnet alle ugens syv dage - 70 20 40 80.