Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandling af hashmisbrug og afhængighed

Misbrug af hash - eller blandingsmisbrug af andre stoffer. Behandlingscenter Tjele kan hjælpe dig

 

Hash er ikke ufarligt, tværtimod er det vanedannende. Efter kort tids hashrygning oplever mange, at der skal mere og mere til for at opnå den ønskede virkning, fordi kroppen udvikler en tolerance over for hash. Hashmisbrug opstår hyppigere, end man måske skulle tro, hvis man læser på hjemmesider eller i diverse bøger, hvor det tit fremgår, at hash slet ikke er så skræmmende eller farligt et euforiserende stof som alle de andre. Men hvad karakteriserer et misbrug af hash?

 

Hvordan opdager man hashmisbrug?

Føler du, at du er i en situation, hvor du er begyndt at ryge for meget hash, eller har du allerede røget det en del gange? Måske føler du, at du taber kontrollen mere og mere for hver gang, du ryger hash? I så fald kan der være tale om et hashmisbrug, og så er det mest fornuftigt at søge hjælp.

 

Vores misbrugsrådgivere sidder klar til at hjælpe dig med at afklare, om du har brug for behandling af dit hashmisbrug – søg hjælp allerede i dag på tlf. 70 20 40 80.

 

Professionel støtte og vejledning er noget, vi alle kan få brug for. Derfor skal du ikke have nogen form for bekymring ved at søge vejledning i forhold til hashmisbrug og den situation, du står i. Uanset om du kun har en fornemmelse af, at du har et overforbrug og ryger for meget hash eller allerede ved, den er gal, så er det aldrig for sent at søge hjælp til behandling af hashmisbrug.

 

Brug af hash bliver nemt til misbrug af hash

Hash bliver ofte fremstillet som værende et harmløst rusmiddel med tendens til at blive bagatelliseret i de fleste miljøer. At ryge hash er dog ikke ufarligt, uanset om der er tale om et miljø med hyppigt brug eller et miljø, hvor indtagelsen begrænser sig til fester. 

 

Det kommer bag på mange, at brugen af hash ofte ender ud i et reelt hashmisbrug, og mange unge har svært ved at forholde sig kritisk til, at hash rent faktisk er farligt. Både du og dine kammerater tænker måske ikke over, hvor farligt hash egentligt kan være, men ser det blot som noget ret uskyldigt. I tvivler måske endda på, at man faktisk kan ende i et hashmisbrug, som også kan have bivirkninge på længere sigt.

 

Vores erfaring på Behandlingscenter Tjele siger dog, at rygning af hash ofte ender med et misbrug af hash. Af samme årsag kommer det bag på mange, når de står i en situation, hvor stoffet har taget overhånd, og de pludselig skal søge hjælp til afvænning af deres hashmisbrug. Derfor er det vigtigt at forstå problematikken i at hash negligeres som stof og i mange tilfælde sidestilles med en smule indtagelse af alkohol. Det er en klassisk sammenligning, der er forvrængende og vildleder folk og igen et godt eksempel på, hvordan risikoen for et egentligt hashmisbrug bliver talt ned.

 

Er du bekymret over, om du selv har et misbrug af hash, eller er du pårørende til en misbruger? Vores kompetente misbrugsrådgivere sidder klar til at hjælpe. Ring til os på tlf. 70 20 40 80.

 

Er et hashmisbrug farligt?

Det korte svar er JA!

 

Det er svært at påvise store umiddelbare skadelige effekter ved brug af hash i små doser. Derimod er der god dokumentation for, at længere tids forbrug af hash har en lang række både fysiske og psykiske konsekvenser. WHO's ICD10 har også afhængighed af hash med på listen over afhængighedssygdomme.

 

Hash menes at indeholde ca. 420 kemiske stoffer, hvoraf op mod 80 påvirker hjernen; det vigtigste er stoffet tetrahydrocannabiol, også kaldet THC. THC er fedtopløselig i modsætning til alkohol, der er vandopløselig.

 

Mens alkohol forbrændes og relativt hurtigt bliver udskilt af kroppen, lagres THC i hjernens og kroppens fedtvæv. Med andre ord tager det lang tid, før hash er ude af kroppen. Det kan tage helt op til seks-ti uger efter rygning af hash, før hashen ikke længere kan spores i kroppen.

 

Erfaringen viser, at hashmisbrug medfører alvorlige konsekvenser – både fysisk og psykisk. Så hvis du tror, hash ikke er farligt, tager du fejl. Skadevirkningerne, især på lidt længere sigt, er store.

 

Konsekvenserne ved misbrug af hash

 

De fysiske konsekvenser ved et hashmisbrug:

 • Lavt immunforsvar og dårligere modstandskraft over for helt almindelige sygdomme som f.eks. forkølelse

 • Skadeligt for lungerne i stort omfang. Risikoen for lungekræft ved hashrygning er mangedoblet i forhold til ved cigaretrygning

 • Vækstforstyrrelser

 • Øget risiko for hjerteanfald

 • Hash påvirker sædcellerne og selv små mængder øger risikoen for sterilitet

 • Pigers menstruationscyklus påvirkes

 

De psykiske konsekvenser ved et hashmisbrug:

De psykiske konsekvenser ved et hashmisbrug kan groft sagt inddeles i to kategorier: Her og nu-bivirkninger og langsigtede bivirkninger

 

Her og nu-bivirkninger

 • Angst og panik

 • Forvrængede sanser

 • Nedsat reaktionsevne

 • Søvnighed

 • Tristhed og depression

 

Mere langsigtede bivirkninger er:

 • Permanente skader på hjernen

 • Indlæringsproblemer

 • Hukommelsesproblemer

 • Koncentrationsmangel

 • Personlighedsændringer

 

Hashpsykose

Udover ovenstående har nogle hashmisbrugere en forøget risiko for at udvikle en hashpsykose. Mest udsat for dette er mennesker, der måske i forvejen er psykisk skrøbelige. Men også andre løber risikoen - og man ved ikke på forhånd, hvem der udvikler en hashpsykose.

 

Hash er i den grad et stof, som kan lede til et misbrug - det kan alle, der har eller har haft et hashmisbrug, bekræfte. At hash skulle være helt harmløst, er en forvrænget opfattelse.

 

Et hashmisbrug er et misbrug, der skal tages alvorligt, ligesom alkoholmisbrug eller ethvert andet misbrug af skadelige stoffer. Det er altså noget, der kan ramme alle, og det vil kræve behandling af hashmisbruget, hvis man skal tilbage til sit gamle jeg.

 

Har du brug for et hjælpende hånd til at komme tilbage på rette spor? Behandlingscenter Tjele har centre landet over, og vores telefoner er døgnåbne. Ring anonymt til en misbrugsrådgiver og få start behandling allerede i dag: Tlf. 70 20 40 80.

 

GRAVIDITET OG KONSEKVENSER AF HASHMISBRUG

Som gravid skal man altid tænke sig om. Gravide hashmisbrugere risikerer at påføre deres barn alvorlige skader - også på lang sigt. Udover at udsætte sig selv for fare, påvirker et hashmisbrug også det kommende barn og udsætter det for en lang række risici:

 

 • Gravide hashmisbrugere har øget risiko at føde for tidligt

 • Barnet risikerer at have abstinenser og en for lav fødselsvægt

 • Cannabis kan være årsag til unormal celledeling i graviditeten, som medfører alvorlige arvelige defekter

 

UUndersøgelser peger desuden på, at børn af kvinder, der ryger hash i graviditeten er mere udsat for at blive født med defekter og psykiske forstyrrelser, ligesom de har øget risiko for at udvikle leukæmi.

 

Kontakt os trygt og anonymt, hvis du ønsker at være det, og hør mere om vores behandlingstilbud: Tlf.: 70 20 40 80.