Hashpsykose – fakta om symptomer, bivirkninger og behandling

En af de risici, man løber ved at ryge hash, er, at man kan udvikle en hashpsykose. Hashpsykosen er ofte forbundet med angst og paranoia, og det kan være svært at komme tilbage fra psykosen, når den først er udviklet.

Her kan du læse mere om symptomerne på en hashpsykose. Hvis du selv eller dine nærmeste viser tegn på en hashpsykose, er det en god idé at kontakte professionelle og få behandling, da psykosen kan føre til en mere permanent lidelse.

Behandling af hashpsykose

Behandlingen af hashpsykoser består af psykiatrisk behandling kombineret med misbrugsbehandling.

I tilfælde af en akut hashpsykose skal der søges behandling på en psykiatrisk skadestue, så man kan modtage medicin, der kan dæmpe symptomerne.

Hvad dækker hashpsykose over?

En hashpsykose er en psykotisk tilstand, hvor man har svært ved at skelne mellem virkelighed og illusioner. Psykosen kan opstå direkte efter, man har røget hash, men den kan også dukke op i perioden efter selve rusen.

Alle kan rammes af en hashpsykose, uanset om det er første gang, man ryger hash, eller man har røget hash i længere tid.

Hvordan opleves en hashpsykose?

En hashpsykose påvirker måden, man opfatter verden på. Det kan føles som en tilstand af uvirkelighed, og man har svært ved at skelne mellem fantasi og den virkelige verden.

Hashpsykoser er forbundet med forskellige symptomer, men fælles for dem alle er, at det er en ubehagelig tilstand at befinde sig i med meget uro.

Symptomer på en hashpsykose

Når man ryger hash, kan man opleve angst og paranoia, og mange hashmisbrugere har stiftet bekendtskab med symptomerne under selve rusen. Men oplever man disse symptomer over længere tid, efter man har røget hash, kan der være tale om en hashpsykose. Bliver man hyppigt ramt af angst og paranoia, når man ryger hash, er der også risiko for at udvikle en hashpsykose på et senere tidspunkt. Derfor er det en god idé at søge professionel hjælp, så hashmisbruges kan stoppes.

Andre hyppige symptomer på en hashpsykose omfatter vrangforestillinger og hallucinationer. Mange føler sig forfulgt, de kan høre stemmer eller har en fornemmelse af at blive overvåget. Nogle gennemsøger deres hjem for overvågningsudstyr, mens andre trækker gardinerne for til deres hjem, så de kan isolere sig.

En hashpsykose kan også føre til en fornemmelse af, at andre vil én ondt, og at mennesker på gaden kan virke truende og uhyggelige. Generelt er der meget uro forbundet med en hashpsykose, og det kan medføre isolation fra venner og familie.

En hashpsykose kan på flere måder minde om tilstanden, som patienter med skizofreni oplever. Oplever du eller en af dine nærmeste nogle af de beskrevne symptomer, kan det tyde på en hashpsykose. I sådanne tilfælde er det vigtigt at få professionel hjælp til at stoppe hashmisbruget.

Hvis man ryger hash jævnligt, kan man opleve dårligere koncentrationsevne og at man har sværere ved at lære nyt.

Hvem får hashpsykoser?

Der findes ikke et entydigt svar på, hvem der udvikler hashpsykoser. Man er i risiko for at udvikle hashpsykoser, uanset om man har røget hash i kortere eller længere tid. Er man disponeret for psykiske sygdomme som skizofreni, kan hash også være med til at sætte psykoser i gang.

Begynder man at ryge hash tidligt, er der større chance for, at man udvikler skizofreni. Cannabis forværrer desuden symptomerne hos dem, der lider af psykotiske tilstande, og det kan have negative konsekvenser for sygdommens forløb.

Kan du genkende nogle af tegnene på en hashpsykose?

Ring 70 20 40 80

Vores telefoner er døgnåbne.

Bivirkninger ved hashmisbrug

Der er flere langsigtede bivirkninger forbundet med hashrygning.

Når man ryger hash regelmæssigt, sker der nemlig en ophobning af det aktive stof Tetrahydrocannabinol, som også kaldes THC. THC lagres i kroppens fedtvæv, hvor det langsomt nedbrydes. Indtager man hash regelmæssigt, vil stoffet ikke nå at blive nedbrudt i fedtvævet og hjernen, og man vil derfor opleve bivirkninger som:

  • Svækket hukommelse
  • Dårligere koncentrationsevne
  • Mindre energi
  • Have sværere ved at lære nye ting

Varighed af hashpsykose

Det er meget forskelligt, hvor lang tid en hashpsykose varer. Det kan spænde fra et par timer til en længere periode på op til et halvt år. Man ved ikke, hvad der afgør varigheden af en hashpsykose, men det er en ubehagelig tilstand at være i, uanset hvor længe den varer.

Oplever du symptomer på en hashpsykose, eller er du pårørende til en med symptomer på en hashpsykose, skal der professionel hjælp til behandling.

Har du spørgsmål om hashpsykose?

Ring til os, hvis du har spørgsmål om hashpsykose eller vores behandlingstilbud til hashmisbrugere.

Vi har åbent alle dage og døgnet rundt.

Gitte Søndergaard
Rådgiver hos Tjele

Send os en e-mail

Skriv til os på nedenstående mailformular, vi vender tilbage den førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.