Hashpsykose

Hashpsykose – fakta om symptomer, bivirkninger og behandling

En af de risici, man løber ved at ryge hash, er, at man kan udvikle en hashpsykose.

En hashpsykose er ofte forbundet med angst og paranoia, og det kan være svært at komme tilbage fra psykosen, når den først er udviklet.

Hvis du selv, eller dine nærmeste, viser tegn på en hashpsykose, er det en god idé at kontakte professionelle og få behandling, da psykosen kan føre til en mere permanent lidelse.

Behandling af hashpsykose

Behandlingen af hashpsykoser består af psykiatrisk behandling kombineret med misbrugsbehandling.

I tilfælde af en akut hashpsykose skal der søges behandling på en psykiatrisk skadestue, så man kan modtage medicin, der kan dæmpe symptomerne.

Hvad er en hashpsykose?

En hashpsykose er en psykotisk tilstand, hvor man har svært ved at skelne mellem virkelighed og illusioner.

Psykosen kan opstå direkte efter, man har røget hash, men den kan også dukke op i perioden efter selve rusen.

Alle kan rammes af en hashpsykose, uanset om det er første gang, man ryger hash, eller man har røget hash i længere tid.

Hvordan opleves en hashpsykose?

En hashpsykose påvirker måden, man opfatter verden på.

Det kan føles som en tilstand af uvirkelighed, og man har svært ved at skelne mellem fantasi og den virkelige verden.

Hashpsykoser er forbundet med forskellige symptomer, men fælles for dem alle er, at det er en ubehagelig tilstand at befinde sig i med meget uro.

Se film med Tjeles læge om behandling af hashmisbrug:

Symptomer på en hashpsykose

De mest almindelige symptomer på hashpsykose er angst og paranoia. Mange stifter allerede bekendtskab med disse symptomer under rusen, men oplever man dem over længere tid, kan der være tale om en hashpsykose.

Bliver man hyppigt ramt af angst og paranoia, når man ryger hash, er der også risiko for at udvikle en hashpsykose på et senere tidspunkt. Derfor er det en god idé at søge professionel hjælp, så hashmisbruget kan stoppes.

Andre hyppige symptomer på en hashpsykose:

  • Vrangforestillinger og hallucinationer
  • Man hører stemmer
  • Har en følelse af at blive forfulgt og overvåget

Nogle gennemsøger deres hjem for overvågningsudstyr, mens andre trækker gardinerne for til deres hjem, så de kan isolere sig.

Ved en hashpsykose er det vigtigt at få professionel hjælp

Nogle tror fejlagtigt, at hashpsykosen gør en aggressiv og udadreagerende, men i de fleste tilfælde fører psykosen nærmere til en fornemmelse af, at andre vil én ondt, og at mennesker på gaden kan virke truende og uhyggelige.

Generelt er der meget uro forbundet med en hashpsykose, og det kan medføre isolation fra venner og familie.

En hashpsykose kan på flere måder minde om tilstanden, som patienter med skizofreni oplever.

Oplever du eller en af dine nærmeste nogle af de beskrevne symptomer, kan det tyde på en hashpsykose. I sådanne tilfælde er det vigtigt at få professionel hjælp til at stoppe hashmisbruget.

Hvis man ryger hash jævnligt, kan man opleve dårligere koncentrationsevne og at man har sværere ved at lære nyt.

Er du pårørende til en der har hashpsykose?

Som pårørende er det vigtigt at vide, at der ikke findes et entydigt svar på, hvem der udvikler hashpsykoser. Man er i risiko for at udvikle hashpsykoser, uanset om man har røget hash i kortere eller længere tid.

Er man disponeret for psykiske sygdomme som skizofreni, kan hash også være med til at sætte psykoser i gang.

Hvor mange får en hashpsykose?

Ifølge sundhed.dk bliver der hvert år registreret 250 indlagte med hashpsykoser i Danmark, og for de fleste af dem som indlægges med en psykose, forbliver det ikke ved det ene tilfælde. 70 % bliver nemlig indlagt igen med en ny psykose på et senere tidspunkt, mens ca. 50 % bliver diagnosticeret med skizofreni inden for en 5-10 årig periode efter, at de første gang blev indlagt med en hashpsykose.

En hashpsykose er altså en alvorlig tilstand, som for mange kan blive definerende for resten af livet.

Bivirkninger ved hashmisbrug

Der er flere langsigtede bivirkninger forbundet med hashrygning.

Når man ryger hash regelmæssigt, sker der en ophobning af det aktive stof Tetrahydrocannabinol, som også kaldes THC. THC lagres i kroppens fedtvæv, hvor det langsomt nedbrydes. Indtager man hash regelmæssigt, vil stoffet ikke nå at blive nedbrudt i fedtvævet og hjernen, og man vil derfor opleve bivirkninger som:

  • Svækket hukommelse
  • Dårligere koncentrationsevne
  • Mindre energi
  • Have sværere ved at lære nye ting

Varighed af hashpsykose

Det er meget forskelligt, hvor lang tid en hashpsykose varer. Det kan spænde fra et par timer til en længere periode på op til et halvt år.

Man ved ikke, hvad der afgør varigheden af en hashpsykose, men det er en ubehagelig tilstand at være i, uanset hvor længe den varer.

Har du spørgsmål om hashpsykose?

Ring til os, hvis du har spørgsmål om hashpsykose eller vores behandlingstilbud til hashmisbrugere.

Vi har åbent alle dage og døgnet rundt.

Gitte Søndergaard
Rådgiver hos Tjele

Send os en e-mail

Skriv til os på nedenstående mailformular, vi vender tilbage den førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.