Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Misbrugsproblemer i virksomheden?

 

 

Misbrugsproblemer i virksomheden kan løses - Tjele har tilbuddet

Misbrug er et problem, og misbrug giver problemer. Alligevel kan det være svært at konfrontere medarbejderen eller kollegaen direkte med vedkommendes misbrugsproblemer. For både virksomheden, medarbejderen og dennes familie er konfrontation imidlertid den eneste rigtige medmenneskelige handling.

 

Behandlingscenter Tjele har et særligt tilbud til virksomheder - Dare to Care - der tilbyder rådgivning, kurser, foredrag eller skræddersyede forløb.

 

På Behandlingscenter Tjele er personalet specialuddannede i at tage de svære samtaler med medarbejderen, der har alkoholproblemer - enten på virksomheden eller på behandlingscentret. Man kan også altid kontakte afdelingen for information og rådgivning for at få råd omkring konkrete problemstillinger, hvis man har mistanke om misbrugsproblemer i virksomheden.

 

 

Det er altid omkostningsfrit for at kontakte Behandlingscenter Tjele for information og yderligere rådgivning på telefon 70 20 40 80.

 

Misbrugsproblemer i virksomheden? Alle virksomheder kender det.

Mere end 140.000 danskere har behandlingskrævende alkoholproblemer eller problemer med andre former for misbrug. Dertil kommer, at 860.000 danskere drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler i følge de nyeste tal (2010).

 

Det vil sige, at der kan være massive misbrugsproblemer i virksomheden - måske uden at det bliver opdaget i første omgang.

 

På trods af de helt åbenbart store problemer med alkoholmisbrug er det kun ca. 9 % af de 140.000, der modtager relevant behandling.

 

Det koster virksomheden dyrt at have ansatte med ubehandlede alkoholproblemer, alkoholbehandling betaler sig, når man som virksomhed vil tage et socialt ansvar.

 

Misbrugsproblemer handler ikke alene om misbrug af alkohol. Også medicinmisbrug er meget udbredt, og her taler vi både om lægeordineret og illegal medicin. Misbrug af andre stoffer som hash, kokain, amfetamin skal man også på virksomheden være klædt på til at spotte og håndtere. Det samme gælder en række adfærdsprægede misbrug som f. eks. ludomani.

 

Misbrugsproblemer i virksomheden . tag et socialt ansvar og hjælp en medarbejder

 

Kontakt Behandlingscenter Tjele for rådgivning omkring misbrugsproblemer i virksomheden, telefon 70 20 40 80.

 

Misbrugsproblemer i virksomheden - en skjult problemstilling

Langt de fleste mennesker med misbrugsproblemer har, i modsætning til hvad de fleste tror, en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Tager man f.eks sygdommen alkoholisme, så udvikler den sig progressivt, hvilket rent konkret betyder, at medarbejderen kan drikke i mange år uden at blive opdaget. På et tidspunkt bliver afhængigheden synlig både for ledelsen og kollegaerne - der kommer sygefravær, dalende engagement og svigtende arbejdsindsats.

 

På trods af at sygdommen bliver åbenlys på virksomheden, er det stadigvæk tabubelagt at konfrontere medarbejderen eller kollegaen med alkohol- eller andre misbrugsproblemer.