Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/users/dmb/apps/dmb/public/wp-content/themes/enfold-child/functions.php on line 693
Derfor Tjele - Tjele Behandlingscenter for høj kvalitet og professionalisme

DERFOR SKAL DU VÆLGE BEHANDLINGSCENTER TJELE

FAGLIGHED I ALKOHOLBEHANDLING
- DIN TRYGHED

Vi sidder klar ved telefonerne på

70 20 40 80

Mere end 25 års erfaring

Forsikringsgodkendt

Centre i hele landet

Faglighed i alkoholbehandling – din tryghed

Faglighed i alkoholbehandlingen og professionalisme kombineret med lysten og evnen til at hjælpe alkoholikere har været Behandlingscenter Tjeles kendemærke gennem årene.

Lige fra centrets start har det betydet meget, at centrets leder, Jan Meincke, som uddannet socialpædagog var en leder, der selv var i besiddelse af den fornødne faglighed i forhold til alkoholbehandling.

Hvad angår det sygeplejefaglige havde centret i de allerførste måneder hjælp af sygeplejersker fra Tjele Kommune til sygeplejefaglige spørgsmål især vedrørende afrusning, men allerede i marts 1991 ansatte centret sin egen sygeplejerske og sikrede således tidligt et højt sygeplejefagligt niveau.

Behandlingstilfredshed

Alle synes, det er en grænseoverskridende beslutning at gå i misbrugsbehandling, og de fleste har stor modstand mod det, første gang de bliver præsenteret for idéen.

Det er derfor både overraskende og glædeligt at se hvor tilfredse deltagerne bliver for deres beslutning, når først den er taget.

Hvor tilfreds var du med din behandling?

Spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt deltagerne i vores misbrugsbehandling

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt deltagerne i behandlingen på Tjele, svarer 96 % at de samlet set har været ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med deres behandling på Tjele.

Læs mere om kvaliteten i vores misbrugsbehandling

Faglighed i alkoholbehandlingen og uddannelse

I erkendelse af, at det ikke er en behandlingsmæssig kompetence i sig selv at være ædru alkoholiker, startede alkologuddannelsen i Danmark i 1992 inspireret af og på højde med de bedste udenlandske uddannelsesprogrammer.

Uddannelsen sikrede, at kommende rådgivere var i besiddelse af de fornødne teoretiske og praktiske færdigheder til at kunne varetage rådgivergerningen.

Efter uddannelsens oprettelse var Tjele et af de steder, der først sendte medarbejdere på uddannelsen for netop at sikre den højeste grad af faglighed i alkoholbehandlingen. Senere, i 1994-95, opstillede den nydannede brancheforening for de større Minnesota-behandlingssteder en række kvalitetskrav, som medlemmerne af foreningen skulle leve op til. Blandt disse kvalitetskrav var, at en rådgiver skulle have en relevant uddannelse.

Sidenhen blev man i brancheforeningen også enige om vigtigheden af at have en faguddannet psykolog ansat på eller knyttet til behandlingsstedet, hvilket Tjele siden har haft.

Da der ikke fandtes nogen formel uddannelse af sygevagter, tog centrets ledelse initiativ til at lave Behandlingscenter Tjeles egen. Sygevagterne er grundigt uddannet inden for medicin, fysisk og psykisk førstehjælp med hjertemassage samt har et grundlæggende kendskab til samtaleteknik, psykoterapi og sygdomslære, så også sygevagtpersonalet har en høj faglighed i alkoholbehandling.

Ring trygt til os, hvis du har brug for at tale med en, der ved noget om misbrug og behandling – 78 76 45 58.

Citater

Behandlingscenter Tjele er forsikringsgodkendt

Behandlingscenter Tjele har samarbejdsaftaler med samtlige danske forsikringsselskaber, der tilbyder sundhedsforsikring. Hvis du har en privat sundhedsforsikring, f.eks. gennem dit arbejde, kan den bruges til et behandlingsophold hos Tjele. Din arbejdsplads får IKKE besked, hvis din sundhedsforsikring anvendes til misbrugsbehandling.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 70 20 40 80 for at høre mere om, hvordan du anvender en sundhedsforsikring til misbrugsbehandling.

Faglighed i alkoholbehandlingen og efteruddannelse

Efteruddannelse har høj prioritet.

Alle sygeplejersker og sygevagter samt de fleste rådgivere er uddannet i at give abstinenslindrende og stabiliserende øreakupunktur (NADA), som dagligt bruges på Behandlingscenter Tjeles forskellige centre. Mange er uddannet i klangmassage.

Centret har flere gange afholdt kurser med den internationalt anerkendte Craig Nakken fra USA til stor inspiration ikke bare i forbindelse med kurserne med også til nytænkning i hverdagen.

Behandlingscenter Tjele’s samarbejdspartnere

Tjele har et fast samarbejde med en lang række større, danske virksomheder om misbrugsbehandling. Det betyder, at de henviser til Behandlingscenter Tjele, hvis en medarbejder har et misbrugsproblem. Samtidig assisterer Tjele med udarbejdelse af misbrugspolitik og hjælp til intervention i forbindelse med misbrug på arbejdspladsen.

Faglighed i alkoholbehandlingen – det moderne behandlingscenter

Behandlingscenter Tjele har i dag en hel række moderne behandlingscentre i hele landet. Her møder du gode fysiske forhold med eneværelser, wellnessfaciliteter og hyggelige opholdsområder inde som ude.

Alle Tjeles centre har et bredt funderet og meget veluddannet personale med læger, sygeplejersker, psykiater, psykologer, psykoterapeuter, alkologer, sygevagter samt professionelt personale i køkken og på kontor.

Tjele har samarbejdsaftaler med:

 • Alle danske sundhedsforsikringer
 • Større danske arbejdspladser
 • En lang række danske kommuner

På alle Tjeles behandlingscentre får du

 • Faguddannet personale 24 timer i døgnet
 • Gode fysiske forhold med eneværelse og plads til privatliv
 • Fuld forplejning og ro til at fokusere på at få det bedre

Professionalisme og faglighed i misbrugsbehandlingen

På Behandlingscenter Tjeles afdelinger møder du kun uddannet personale.
Alt personale har en faglig uddannelse inden for deres område, og videreuddanner sig til stadighed.

Alle Tjeles centre har fastansatte eller fast tilknyttede:

 • Læger, psykiatere, sygeplejersker
 • Psykologer, psykoterapeuter
 • Certificerede alkoholrådgivere

Arbejdstilsynet skal medvirke til at fremme sikre, sunde og udviklende arbejdspladser. Alle Tjele behandlingscentre er godkendte af arbejdstilsynet til at varetage døgnbehandling af misbrug.

Fødevarestyrelsen besøger jævnligt køkkenerne på Tjeles Behandlingscentre. De har alle en elitesmiley.

Kontakt os

Kontakt Behandlingscenter Tjele for rådgivning omkring misbrugsproblemer.

 78 76 45 24

Det er altid omkostningsfrit at kontakte Behandlingscenter Tjele
for information og yderligere rådgivning

Send en e-mail til os

Ved du ikke, hvad du skal gøre ved dit eller din pårørendes misbrug? Skriv til os, hvis du har brug for at vide mere, eller hvis du har spørgsmål. Vi vender tilbage førstkommende arbejdsdag.
  Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.