Behandlingscenter Tjele følger alle COVID-19 anvisninger

Behandlingscenter Tjele har en vigtig samfundsopgave – at hjælpe afhængige i nød. Derfor fortsætter behandlingen på vores døgnafdelinger.

Tjeles faste stab af læger og sygeplejersker er årvågne i denne situation og er – sammen med uddannede og erfarne sygevagter – med til at fastholde, at afhængighedsbehandlingen sker i overensstemmelse de gældende sikkerheds- og smittebegrænsende anvisninger.

Vi følger de forholdsregler og anvisninger, som sundhedsmyndighederne giver, og behandlingsaktiviteterne foregår under iagttagelse af alle de hygiejniske forhold, som er opstillet af myndighederne. Behandlingscenter Tjele holder sig løbende fuldt orienteret om seneste nyt i Coronavirus-situationen.

Følgende er gældende:

  • Ved indskrivning i behandling, skal man fremvise en negativ Corona test.
  • Patienter i behandling deltager ikke i aktiviteter uden for behandlingscentrene, som f.eks. møder hos Anonyme Alkoholikere (AA) og Narcotics Anonymous (NA).
  • Efterbehandling med fysisk fremmøde lukkes ned og erstattes så vidt muligt af virtuelle møder.
  • Informationsmøder for pårørende lukkes ned indtil videre.
  • Der er åbnet for besøg fra pårørende om søndagen. Der må maksimalt være tre pårørende pr indskrevet, og der skal fremvises en negativ test, der er højst 48 timer gammel.

Niels Jacob Kanstrup
Virksomhedsansvarlig overlæge