På Behandlingscenter Tjeles døgninstitutioner fortsætter vi afhængighedsbehandlingen som hidtil

Behandlingscenter Tjeles faste stab af læger og sygeplejersker er årvågne i denne situation og er – sammen med uddannede og erfarne sygevagter – med til at fastholde, at afhængighedsbehandling ved Tjele sker i overensstemmelse de gældende sikkerheds- og smittebegrænsende anvisninger.

Vi følger de forholdsregler og anvisninger, som sundhedsmyndighederne giver, og behandlingsaktiviteterne foregår under iagttagelse af alle de hygiejniske forhold, som er opstillet af myndighederne. Behandlingscenter Tjele holder sig løbende fuldt orienteret om seneste nyt i Coronavirus-situationen.

Al efterbehandling, familiebehandling, ludomanibehandling, behandlingsaktiviteter for børn og unge, samt familie- og pårørendebesøg på centrene er sat på pause foreløbig til og med den. 13.4.

Behandlingscenter Tjele indskriver fortsat misbrugere i behandling.

Tjele, den 30. marts 2020

Niels Jacob Kanstrup
Virksomhedsansvarlig overlæge