Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Om Behandlingscenter Tjele

Faglighed i alkoholbehandling - en mærkesag for Behandlingscenter Tjele

Behandlingscenter Tjele er et af Danmark ældste landsdækkende misbrugsbehandlingscentre. I over 25 år har vi hjulpet misbrugere og deres familier til et nyt og bedre liv uden misbrug.

 

Hos Behandlingscenter Tjele tilbyder vi døgnbehandling af alkoholmisbrug, medicin- og narkotikaafhængighed. Udover behandling af afhængighed af stemningsforandrende stoffer som alkohol og andre rusmidler tilbyder vi også behandling af ludomani.

 

Udgangspunktet for Behandlingscenter Tjeles værdigrundlag er et holistisk syn på det enkelte menneske som vi betragter som godt og unikt. Vores udgangspunkt er at alle har potentiale til forandring hvis de mødes med ansvarlighed, ærlighed, rummelighed, respekt, omsorg, tillid og gensidig forpligtelse.

 

Misbrug vedrører ikke kun den afhængige, men hele familien. Derfor er familiebehandling et vigtigt element til at klæde de pårørende på til at støtte den afhængige og være med til at sikre ham eller hende, de holder af, et godt liv uden misbrug.

 

Faglighed og uddannelse i højsædet

Faglighed og en professionel tilgang til at hjælpe misbrugere har altid været kendetegnende for Behandlingscenter Tjele. Vores stab inkluderer misbrugsbehandlere, uddannet sygeplejepersonale og psykologer. Centret har fem faste læger, hvoraf den ene som virksomhedsansvarlig overlæge har det overordnede ansvar for, at Behandlingscenter Tjele lever op til sundhedsmyndighedernes krav omkring medicinering og patientsikkerhed. Endvidere er der tilknyttet fast psykiatrisk bistand.

 

Ambulant alkoholbehandling eller døgnbehandling

I mange år har Behandlingscenter Tjele udelukkende fokuseret på døgnbehandling.

 

Imidlertid er der forskellige behov for alkoholbehandling. Er man endnu ikke så belastet af sit misbrug hverken fysisk, psykisk eller i forhold til sine omgivelser - familie, job - kan det give mening at komme i ambulant alkoholbehandling. Tjele er derfor gået sammen med Dansk Misbrugsbehandling for også at kunne tilbyde ambulant alkoholbehandling, hvor det er relevant for den afhængige.

 

Kontakt os og hør mere

Har du, eller en du holder af, brug for hjælp til at komme behandling for et misbrug, så tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende snak.

 

Ring til os i dag, vores telefoner er åbne 24 timer i døgnet, alle ugens dage. 70 20 40 80