Fordele ved at gå i døgnbehandling

Døgnbehandling hos Behandlingscenter Tjele

I en døgnbehandling bor du på behandlingscentret, med tid og ro til arbejde intenst med dit misbrug – væk fra hverdagens pligter og fristelser.

Tjele har mere end 30 års erfaring med døgnbehandling og på vores centre rundt i landet tilbyder vi behandling til helt almindelige danskere med misbrugsproblemer.

Indhold i vores døgnbehandling

Tjeles døgnbehandling på er bygget op omkring minnesotamodellen – en internationalt anerkendt behandlingsform, der har hjulpet millioner af mennesker verden over med løse deres alkoholproblem.

Behandlingen består blandt andet af:

 • Udredning og evt. abstinensbehandling

  Alle deltagere, der indskrives hos Behandlingscenter Tjele, starter med at få en lægelig udredning, og der screenes samtidig for fysiske og psykiske problemer. Såfremt der er behov for abstinensbehandling, foretages denne af læger og sygeplejersker.

 • Primærbehandling

  Primærbehandlingen varer typisk 4 uger og består bl.a. af undervisning og foredrag, gruppeterapi, individuelle samtaler med rådgiver samt opgaveløsning.
  En del af behandlingen foregår i grupper, hvor man bearbejder alkoholproblemerne i fællesskab med andre deltagere i samme situation.

 • Opfølgning på primærbehandling

  Efter afsluttet primærbehandling mødes man ugentligt i to måneder og hver 14. dag i fire måneder, for at tale om, hvordan man i dagligdagen bruger den viden og de redskaber, man har fået i behandlingen.

 • Familiebehandling

  Familiebehandlingen foregår som et kursus og henvender sig til nære pårørende – det være sig ægtefælle, partner, børn, forældre og søskende.

  I familiebehandlingen taler vi blandt andet om hvordan misbruget påvirker familien, kommunikationen i familien og hvad man kan man forvente, når den afhængige kommer hjem efter behandlingsforløbet.

Se film med Susan, der var i døgnbehandling hos Tjele:

Ny mulighed for at leve sit liv fuldt ud

Alkoholmisbrug har alvorlige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, både for den der drikker og for de pårørende.

Heldigvis oplever langt hovedparten af de alkoholmisbrugere, der starter i døgnbehandling, at de hurtigt får det bedre.

Fra at stå i en håbløs situation med alkoholmisbrug, der har påvirket både krop, sind og sociale forhold, ser de fleste klienter i døgnbehandlingen nye muligheder for at leve deres liv fuldt ud.

Familielivet kommer til at fungere igen, eventuelle sygdomme bedres, psykiske problemer mindskes, de trives og har håb for fremtiden.

Lavere risiko for sygdomme:

Alkohol er årsag til mange former for kræft i de organer, der kommer i direkte kontakt med alkoholen dvs. fra mund til endetarm. Men alkoholen øger også risikoen for andre kræftformer. Forskning viser, at det altid kan betale sig at skære ned på sit alkoholforbrug. For at mindske risikoen for at udvikle kræft er det altså bedst slet ikke at drikke alkohol. Det spiller ingen rolle, om man drikker vin, øl eller spiritus – risikoen er den samme. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Alkoholisk leverskade er en skade på leveren, der skyldes at man drikker for meget alkohol. Skaden kan bestå af: Fedtlever, skrumpelever (cirrose) eller alkoholisk leverbetændelse. Den hyppigste skade på leveren er fedtophobning. I mere sjældne tilfælde udvikles skrumpelever. Fedtlever svinder, hvis man holder op med at drikke alkohol eller nedsætter sit forbrug. Skrumpelever er derimod en alvorlig kronisk sygdom, som dog kan bedres betydeligt, hvis man holder op med at drikke alkohol. Behandlingen er først og fremmest, at man holder op med at drikke alkohol. Kilde: Sundhed.dk

Når det handler om blodtryk og alkohol, bliver det lidt mere indviklet. Alkoholindtag kan nemlig være både godt og skidt. Et stort alkoholindtag kan føre til forhøjet blodtryk, som belaster hjertekredsløbet. Et alkoholindtag, som følger anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, anbefales for at beholde et normalt blodtryk. Sundhedsstyrelsen nyeste anbefaling er, at man højest drikker 10 genstande om ugen og højst 4 genstande på samme dag. Kilde: Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen

Et stort alkoholindtag kan påvirke triglyceridniveauet, som er en af værdierne i kolesteroltallet. Forhøjet triglyceridniveau er for nylig sat i forbindelse med øget risiko for hjerte-kar-sygdom. Når kolesteroltallet er højt, anbefales det, at alkoholindtaget holdes nede på maksimalt 1 genstand dagligt. Dette er gældende for både mænd og kvinder. Ved forhøjet triglyceridniveau kan det anbefales ikke at drikke alkohol. Kilde: Hjerteforeningen

Alkohol kan gribe forstyrrende ind i immun systemets normale funktioner og forårsage øget modtagelighed for visse smitsomme sygdomme, bl.a. lungebetændelse, tuberkulose og muligvis hiv. Et højt forbrug af alkohol svækker immun systemet og reducerer også kroppens evne til at bekæmpe Corona virus. Immunforsvarets fornemmeste opgave er at nedkæmpe de virus og bakterier, vi møder på vores vej. Anbefalingen til et styrket immunforsvar er masser af frugt og grønt – gerne også det grove – bælgfrugter, fuldkorn, nødder og kerner. Skift det røde kød ud med fjerkræ, fisk og skaldyr, og skær ned på salt, sukker og alkohol. Kilde: Hjerteforeningen

Velkommen tilbage i familien

Alkoholmisbrug fører tit til konflikter og mistillid.

De pårørende ser problemerne tydeligt, men bliver ofte mødt med benægtelse, når de forsøger at tale om alkoholmisbruget. Det giver følelser af magtesløshed.

Men, lykkes det at få den der drikker til at starte i en alkoholbehandling, er der gode muligheder for at familien igen kan samles med tillid til hinanden.

Det vigtigste for dem der kommer i alkoholbehandling er, at de kan få tilliden fra familien tilbage.

I døgnbehandlingen får 9 ud af 10 et bedre forhold til familien

I en spørgeundersøgelse blandt Tjeles klienter i behandling oplyser 9 ud af 10, at forholdet til familien bliver bedre under behandlingen og 68 procent oplever, at forholdet til venner og omgangskreds udvikler sig positivt.

For de pårørende i familien er det vigtigt at den, der drikker, holder sig ædru og her viser vores spørgeundersøgelse at størstedelen af klienterne i meget høj grad eller i høj grad har tillid til fremtiden og at over 70 % har tillid til at de kan holde sig ædru i fremtiden.

Brug din sundhedsforsikring til døgnbehandling

Mere end 2.3 million danskere har en sundhedsforsikring, enten gennem deres arbejdsplads eller gennem deres ægtefælle – og i langt de fleste tilfælde dækker den udgifterne til en døgnbehandling.

Se film med Pia, der var tæt på at miste sin mand på grund af alkoholmisbrug:

Det er konsekvenserne, der får misbrugere til at sige ja til behandling

En alkoholmisbruger tager sjældent selv beslutningen om at gå i behandling og i de fleste tilfælde er det familien der griber ind og sørger for at misbrugeren får hjælp.

Det rejser spørgsmålet, hvordan man motiverer en person, der har et misbrug til at søge professionel hjælp?

Et par af de vigtigste råd om, hvordan man bedst motiverer en misbruger til at gå i døgnbehandling er:

 • Konfronter ikke en alkoholmisbruger, hvis vedkommende er påvirket
 • Skriv på forhånd ned hvad du vil sige, så du er sikker på at du husker det hele
 • Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, er det vigtigt at du fremlægger ét og kun ét behandlingstilbud.

Vi har samlet en liste med alle de bedste råd til, hvordan du forbereder en samtale med den der drikker.

Døgnbehandler handler også om trivsel og livsglæde

Dem der kommer i behandling hos Tjele fortæller, at deres hverdag førhen handlede om, hvornår de kunne drikke, og hvordan de kunne skjule drikkeriet for andre. De havde ikke overskud til familie, venner og hobbyer, de sov dårligt, manglede appetit, havde fysiske skavanker og depression.

Derfor handler døgnbehandling ikke kun om at stoppe med at drikke, for det er lige så vigtigt at få en god hverdag med mulighed for at genopbygge den tillid og trivsel, som alkoholmisbruget har ødelagt.

Ret hurtigt vender smag, duft, søvn og appetit tilbage, og klienterne får igen overskud til at genoptage deres sociale liv med familie, venner, job og kollegaer.

Få hjælp i hele landet

Tjele har centre landet over og tilbyder:

 • Eneværelser til alle
 • Personlig rådgiver, der følger dig gennem hele forløbet
 • Lægeligt overvåget afrusning og abstinensbehandling
 • Gratis afhentning
 • Familiebehandling

● Døgnbehandling ● Ambulant behandling

Har du spørgsmål om døgnbehandling hos Tjele?

Ring til os, hvis du har spørgsmål om afhængighed af alkohol eller vores behandlingstilbud. Vi har åbent alle dage og døgnet rundt.

Vi har åbent alle dage og døgnet rundt.

Gitte Søndergaard
Rådgiver hos Tjele

Send os en e-mail

Skriv til os på nedenstående mailformular, vi vender tilbage den førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.