Myter og kendsgerninger om misbrug på arbejdspladsen

”Jeg har styr på det – jeg sidder jo ikke nede på bænken”. Denne sætning bliver vi stadig mødt med, når vi får henvendelser fra den, der har et misbrug. Det kan også været billedet hos de pårørende eller på arbejdspladsen omkring en misbruger.

Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med at bryde tabuet omkring misbrug og giver viden om, at misbrug rammer høj som lav i det sociale hierarki og er udbredt på tværs af alder, uddannelse og indkomst.

Flere virksomheder får en velfungerende misbrugspolitik

Tidligere var misbrug oftest forbundet med alkohol. I dag er virkeligheden imidlertid, at der ikke kun er tale om alkohol. Flere og flere udvikler misbrug af stof/medicin eller spil. Vi ser også flere og flere, som selvmedicinerer en stresset hverdag ved at bruge af stimulanser, hvilket de ofte beskriver som en form for release knap. Dette kan i nogle tilfælde være starten ind i et misbrug.

Det er derfor positivt, at flere og flere virksomheder har eller får en velfungerende misbrugspolitik og en klar retning for, hvordan en medarbejder kan blive hjulpet videre. Det nedsætter sygefraværet, forbedrer livskvaliteten hos den erhvervsaktive og er samfundsøkonomisk særdeles gavnligt.

Hvis en medarbejder selvmedicinerer sig med alkohol, for at klare en stresset hverdag, kan det være starten ind i et misbrug.

Berøringsangst

Der er et tabu omkring, hvem misbrug rammer og i forhold til, hvornår man kan gribe ind. Et tabu der skal brydes flere steder, men flere virksomheder tør og vil hjælpe.

Medarbejdere føler således i stigende omfang, at det er både legitimt og ligefrem nødvendigt, at arbejdspladsen også i den sammenhæng tager medansvar for både den enkeltes og hele arbejdspladsens trivsel.

Det eneste, du ikke må gøre ved misbrug, er ikke at gøre noget!

Grib ind og gør en forskel

Når der er misbrug på arbejdspladsen, handler det om at gribe ind i tide og gøre en forskel, så det ikke ender med langvarige sygemeldinger og i sidste instans en opsigelse og måske en efterfølgende langtidssygdomsperiode og deroute.

Når vi er i dialog med virksomheder, taler vi derfor med dem om værdigheden i at gribe ind, så den pågældende kan få den rette hjælp i stedet for at lade stå til. Det handler om at have omsorgsvinklen på i stedet for at lukke øjnene og tro, at misbruget går over af sig selv.

Det er dog vigtigt, at der i en samtale med medarbejderen også bliver stillet krav om forandring/behandling, så vedkommende kan komme ud af sit misbrug og få den rette hjælp.

Der bør således være en konsekvens i forhold til ansættelsesforholdet, hvis misbruget fortsætter. Det handler om, at misbruget er kommet imellem medarbejder og arbejdspladsen, hvilket influerer både på arbejdspladsen og medarbejderen, derfor skal der ske en forandring.

Send et klart signal om at misbrug tages alvorligt

Det styrker arbejdsmiljøet, når der sendes et klart signal til hele organisationen om, at misbrug er noget, arbejdspladsen vil gøre noget ved og tager alvorligt.

Udgangspunktet er således at hjælpe medarbejderen så meget som muligt på samme måde som ved andre former for alvorlig sygdom.

Frygten for at tage emnet op bliver mindre, når man italesætter problematikken og sætter det på dagsordenen. Det gavner både den afhængige, kollegerne og hele arbejdsmiljøet.

Tag hånd om misbrug, før det skader din virksomhed

Dare to Care en del af Behandlingscenter Tjele – vi rådgiver virksomheder om, hvordan de bedst hjælper medarbejdere med misbrugsproblemer.

Vi har åbent alle dage og døgnet rundt.

Anne-Margrethe Overgaard
Misbrugskonsulent, Leder af Dare to Care Sjælland

Undersøgelse af behandledes tilknytning til arbejdsmarkedet

Behandlingscenter Tjele har gennemført en spørgeundersøgelse blandt patienterne i misbrugsbehandlingen, der viser sit tydelige sprog i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen illustrerer således, hvordan misbrug rammer:

  • Over halvdelen (56%) af patienterne er i arbejde eller er selvstændige
  • 15% er på pension eller på efterløn, hvilket stemmer overens med, at mere end hver femte i behandlingen er over 60 år
  • 20% modtager en form for offentlig forsørgelse

Som undersøgelsen så fint viser, så behøver man ikke at ende på bænken for at have et misbrug; det handler i virkeligheden om at gribe ind, før man ender der.

I arbejde/selvstændig
0%
Offentlig forsørgelse
0%
Pension eller efterløn
0%
Studerende, lærling eller elev
0%
Andet
0%

Fakta om alkohol i samfundet:

  • 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug
  • 140.000 er afhængige af alkohol
  • 122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer
  • Afhængighed koster samfundet mindst 13 mia. årligt
  • 5,2 mia. skyldes produktionstab
  • Alkoholforbrug – årsag til 325.000 årlige ekstra sygedage

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Send os en e-mail

Skriv til os på nedenstående mailformular, vi vender tilbage den førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.