Misbrug!! Jeg sidder jo ikke nede på bænken – jeg har styr på det

Misbrug på  arbejdspladsen findes alle steder. Derfor er det positivt, at flere og flere virksomheder har eller får en velfungerende misbrugspolitik og en klar retning for, hvordan en medarbejder kan blive hjulpet videre. Det nedsætter sygefraværet, forbedrer livskvaliteten hos den erhvervsaktive og er samfundsøkonomisk særdeles gavnligt.

Tidligere var misbrug oftest forbundet med alkohol. I dag er virkeligheden imidlertid, at flere og flere udvikler et misbrug af stof/medicin eller spil. Ofte er der ikke længere kun tale om alkohol.

Benægtelse

”Vi får hos Tjele-Dansk Misbrugsbehandling mange henvendelser fra virksomheder omkring en medarbejder, der viser tegn på misbrug. Her hører vi ofte, at vedkommende sandsynligvis ikke drikker eller tager stoffer på arbejdet. Det er formentlig, når vedkommende har fri, det foregår. Virksomheden kan være i tvivl om, hvor vidt de kan og bør gribe ind, når det foregår udenfor arbejdstiden, selv om der er nogle klare tegn, som indikerer et misbrug, når vi taler tingene igennem”, forklarer Anne-Margrethe Overgaard, der er leder af Dare to Care Sjælland.
”Det samme fortæller en medarbejder ofte, når vi taler med vedkommende om et misbrug. Medarbejderen tror, at han eller hun kan styre sit forbrug, når det foregår efter arbejdet. Forklaringen er ofte, jeg passer jo mit arbejde og jeg sidder jo ikke nede på bænken. Jeg har styr på det”, fortæller Anne-Margrethe Overgaard.

Det er derfor vigtigt at informere virksomheder og misbrugeren om, at benægtelse, manipulation og løgne ofte går hånd i hånd med et misbrug. Formålet er at overbevise sig selv og omgivelserne om, at man har styr på det og ikke har noget problem. Det er dét, arbejdspladsen kan være oppe imod, og det er dét, de skal klædes på til at tackle.

Tabuet

Der er fortsat et tabu omkring, hvem et misbrug rammer og i forhold til, hvornår man kan og skal gribe ind. Et tabu der skal brydes flere steder, men flere virksomheder tør og vil hjælpe. Medarbejdere føler  i stigende omfang, at det er både legitimt og ligefrem nødvendigt, at arbejdspladsen også i den sammenhæng tager medansvar for både den enkeltes og hele arbejdspladsens trivsel.

Der er dog stadig en vis berøringsangst for at gribe ind. Et spørgsmål, vi ofte bliver stillet, er naturligt, hvad nu hvis jeg/vi tager fejl? Derfor er der brug for oplysning og viden.

Der skal viden til

Misbrug rammer høj som lav i det sociale hierarki og er udbredt på tværs af uddannelse og indkomst. Misbrug er også kendetegnet ved, at det ofte går ud over kolleger på arbejdspladsen og familien. Når der står en virksomhed bag, opnår man rent faktisk også nogle af de bedste resultater i behandlingen for misbrug.

At gribe ind i tide

Når der er misbrug på arbejdspladsen, handler det om at gribe ind i tide og gøre en forskel, så det ikke ender med langvarige sygemeldinger og i sidste instans en opsigelse. Det handler også om at lytte til sin intuition, når der er kommet misbrug imellem medarbejder og arbejdspladsen.

”Når arbejdspladsen griber ind, er det for at hjælpe medarbejderen og for at hjælpe arbejdspladsen. Det er derfor bolden i form af misbruget, man går efter. I virkeligheden er det mere værdigt at gribe ind over for den pågældende i stedet for, at kollegaer taler om ham/hende og måske bruger pauser til at drøfte deres bekymringer. Samtidig kommer misbrugeren måske længere og længere ud og bryder eventuelt egne etiske værdier, hvilket også kan skade virksomheden”, forklarer Anne-Margrethe Overgaard.

”Når vi taler med virksomheder, taler vi derfor med dem om værdigheden i at gribe ind, så den pågældende kan få den rette hjælp i stedet for at lukke øjnene og tro, at misbruget går over. Det handler om at have omsorgsvinklen på. Det er dog vigtigt, at der i samtalen med medarbejderen bliver stillet krav om forandring/behandling, så vedkommende får den rette hjælp til at komme ud af sit misbrug. Der bør også være en konsekvens i forhold til ansættelsesforholdet, hvis misbruget fortsætter. Det handler igen om, at misbruget er kommet imellem medarbejder og arbejdspladsen, hvilket influerer både på medarbejderen og arbejdspladsen. Derfor skal der ske en forandring”, slutter Anne-Margrethe Overgaard.

Gavner arbejdsmiljøet

Det gavner arbejdsmiljøet, når der sendes et klart signal til hele organisationen om, at misbrug er noget, arbejdsgiveren vil gøre noget ved. Udgangspunktet er således at hjælpe medarbejderen så meget som muligt på samme måde som ved andre former for alvorlig sygdom. Frygten for at tage emnet op bliver på denne måde mindre – og det gavner både den afhængige, kollegerne og hele arbejdsmiljøet.

 

Det eneste, du ikke må gøre ved misbrug, er ikke at gøre noget