Et alkoholmisbrug er hele familiens problem

Familiens trivsel påvirkes negativt

Når der tales om alkohols skadelige virkninger, er det som oftest alkoholens fysiske skadevirkninger som bliver nævnt, som f.eks. leversygdomme, betændelse i bugspytkirtlen, øget blodtryk m.m. – og der er da også en klar evidens for, at et overforbrug af alkohol kan medføre en lang række sygdomme.

Men i familier med alkoholmisbrug, påvirkes familiens trivsel negativt, længe inden de fysiske skader for alvor viser sig. Utryghed, mistillid, dårlig kommunikation og frygt for fremtiden er typiske følelser hos familiemedlemmer i familier præget af alkoholmisbrug.

Både den, der drikker og de pårørende, har brug for hjælp

Langt de fleste – næsten 2 ud af 3 – af dem, der henvender sig til Dansk MisbrugsBehandling er pårørende til alkoholmisbrugere, som har brug for hjælp til, hvordan de får den, der drikker, til at se alvoren i sit alkoholproblem og sit behov for professionel alkoholbehandling.

Få rådgivning, hvis der er alkoholmisbrug i familien

Er du pårørende til en alkoholmisbruger, så kontakt os og få en snak om jeres situation, og om hvordan du bedst griber tingene an.

Du kan også bestille en personlig samtale med en af vores rådgivere, hvor du – eventuelt sammen med andre familiemedlemmer – kan få råd og vejledning til, hvordan du bedst motivere en alkoholmisbruger til behandling. En sådan samtale tager 1 – 1½ time og er både gratis, uforpligtende og fortrolig.

Har du problemer med alkohol – eller er du pårørende til en alkoholmisbruger?

Ring 70 20 40 80

Vi tager telefonen døgnet rundt.

Den usynlige elefant

Både alkoholmisbrugeren og familien i øvrigt finder det som regel skamfuldt og flovt at fortælle andre om familiens situation. Derfor vælger de fleste familier at holde alkoholproblemerne bag hjemmets fire vægge, og samtidig opretholde en facade af, at familien fungerer godt. Flaskerne bliver gemt af vejen, tøjet sidder, og fravær fra arbejdet bliver forklaret med sygdom.

Men uanset om en familie med alkoholmisbrug på overfladen ser ud til at fungere, har et alkoholmisbrug altid en voldsom negativ effekt på både de voksne og børn i familien.

En undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning viser da også, at med en alkoholmisbruger i familien har man 40 % større risiko for at lide af et dårligt helbred. Det konstante psykiske pres og stress som misbruget medfører udløser fysisk sygdom hos de pårørende.

Voksne pårørende til alkoholafhængige

De fleste pårørende føler sig alene med problemet, og finder det svært at tale med andre om et familiemedlems misbrug.

Når man samtidig typisk bliver mødt med en afvisning, når man prøver at tale med den, der drikker om problemet, kan man komme til at tvivle på sig selv – om problemet nu også er så stort, og om man er urimelig og sippet, når man synes, det er for meget.

Men al erfaring siger, at hvis de pårørende mener at der er tale som et misbrug, så er det også sådan det forholder sig. Derfor er det afgørende at man som pårørende holder fast i sin egen oplevelse af misbruget og handler ud fra det.

Børn og unge i familier med alkoholmisbrug

Sundhedsstyrelsen vurderer at 122.000 børn og unge fra 0-18 år vokser op i familier med alkoholmisbrug. Det svarer til, at der i gennemsnit sidder to børn der vokser op i en familie med alkoholmisbrug, i hver eneste skoleklasse.

Mindre børn forstår som regel forældrenes problemer og har kun en ringe forståelse af, hvad alkohol er, men de påtager sig desværre ofte skylden for, at det ikke går godt i familien – og de lærer hurtigt, at det skal der ikke tales om, heller ikke med skolekammerater eller lærere.

Konsekvenserne fra barndommen påvirker børnene langt ind i voksenlivet. Blandt voksne børn fra familier med alkoholmisbrug ses at:

  • Ca. en tredjedel af alle børn, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug, udvikler selv et misbrug som voksne.
  • Ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser.
  • Omkring 40 % af personerne i alkoholbehandling er selv vokset op med en forælder der drak.

Børn påvirkes meget, når mor eller far drikker. De føler sig ofte alene, trives ikke i skolen, og mange tager ikke kammerater med hjem for at beskytte familiens hemmelighed.

Bryd tabuet og få hjælp

Det første vigtige skridt på vejen ud af alkoholmisbrug er at bryde tavsheden, og få talt med nogen om problemet, og søge professionel hjælp. Et mangeårigt alkoholmisbrug er ikke noget man løser alene.

Da det er sjældent, at misbrugeren selv tager initiativ til at søge behandling, er det som regel op til de pårørende, partner, voksne børn, forældre eller arbejdspladsen, at få behandling til at ske.

Når vi ser på, hvad der får misbrugere til at søge behandling, er det for langt det meste fordi at partner eller voksne børn har stillet behandling som en betingelse for fremtidigt samvær. Barskt men sandt.

Den gode nyhed er, at langt de fleste misbrugere bliver rigtig glade for deres behandling, når de først er kommet i gang – også selv om de tidligere har haft stor modstand mod behandling.

Vi anbefaler på det stærkeste, at man får hjælp til at forberede den samtale, hvor man stiller krav om behandling. Den rette forberedelse er afgørende for et godt resultat. Derfor anbefaler vi et møde med en af vores erfarne rådgivere, hvor man som partner eller familie bliver klædt rigtigt på – således at konfrontationen forhåbentlig lykkes og misbrugeren går i behandling.

Har du spørgsmål?

Ring til os, hvis du har spørgsmål om at være pårørende til der har et misbrug.

Vi har åbent alle dage og døgnet rundt.

Christina Bredahl Frederiksen
Rådgiver hos Tjele

Send os en e-mail

Skriv til os på nedenstående mailformular, vi vender tilbage den førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.