Intervention – den svære samtale

Motivation til forandring – en guide til intervention for pårørende til misbrugere

De fleste misbrugere søger først misbrugsbehandling, når deres familie og nærmeste stiller krav om det. Men det kan være svært at konfrontere en misbruger og motivere dem til at gå i behandling. En effektiv intervention kræver forberedelse og de rette redskaber.

Hos Behandlingscenter Tjele har vi mange års erfaring med at rådgive pårørende om intervention og om, hvordan man motiverer en misbruger til at gå i behandling.

Nedenfor kan du læse om, hvad der er vigtigt, når man skal forberede sig på den svære samtale med en kær, der har misbrugsproblemer.

Hvad er en intervention?

En intervention er en struktureret samtale mellem misbrugerens nærmeste pårørende, misbrugeren og eventuelt en professionel misbrugsbehandler.

Formålet er at hjælpe misbrugeren med at indse konsekvenserne af deres misbrug og motivere dem til at søge behandling.

Det er vigtigt at forstå, at en intervention ikke er en konfrontation eller en anklage, men derimod en kærlig og omsorgsfuld indsats for at hjælpe den afhængige til forandring.

En intervention kræver forberedelse

Når vi står over for at skulle have “den svære samtale” med en misbruger, er det vigtigt at være forberedt både følelsesmæssigt og praktisk. Her er nogle råd til at hjælpe dig med at håndtere denne samtale:

  • Planlæg og forbered: Tal sammen med de andre deltagere til interventionen, så I er enige om målet, forløbet og konsekvenserne. Rådfør dig evt. med professionelle, der kan guide dig i at strukturere og forberede interventionen. Vær også forberedt på misbrugerens modstand og reaktioner under samtalen.
  • Skriv det ned, der skal siges, så du har noget at støtte dig til under samtalen.
  • Vær empatisk og kærlig: Udtryk din kærlighed og bekymring på en respektfuld måde. Vis, at du ønsker det bedste for dem og er villig til at støtte dem på deres vej mod bedring.
  • Vær specifik om konsekvenserne: Giv konkrete eksempler på, hvordan misbruget har påvirket både dem selv og deres nærmeste. Vær ærlig om dine egne følelser og bekymringer. Begynd ikke at diskutere, men stå fast på, at misbruget er uacceptabelt.
  • Hav et behandlingstilbud klar og indgå ikke i forhandlinger eller diskussioner om, hvorvidt behandling er nødvendigt.
  • Vær afklaret med, hvad konsekvenserne skal være, hvis interventionen ikke går som håbet.

En intervention skal give håb

Formålet med interventionen er at motivere misbrugeren til at søge behandling. En vellykket intervention kan være afgørende for at bryde den onde cirkel og skabe positive forandringer for både misbrugeren og I, der er pårørende. Her er nogle strategier, der kan hjælpe med at opnå dette mål:

Vær realistisk og positiv: Del information om behandlingsmuligheder og de positive ændringer, der kan opnås ved at søge hjælp. Giv dem håb om et bedre liv uden misbrug.

Undgå at være dømmende: Selvom det kan være svært, er det vigtigt at undgå at bebrejde eller kritisere misbrugeren. Det er vigtigt at fokusere på empati og forståelse. Forsøg at sætte dig i misbrugerens sko og anerkend de udfordringer, de står over for. Ved at vise forståelse og støtte kan du skabe et trygt og åbent miljø, hvor de er mere tilbøjelige til at åbne sig og overveje behandlingsmulighederne.

Tjeles erfarne rådgivere har alle selv personlige erfaringer med misbrug, så du bliver mødt med forståelse og empati.

Søg professionel hjælp

Det kan være gavnligt at søge rådgivning fra professionelle med erfaring med misbrugsbehandling og intervention. De kan give råd og vejledning til at håndtere samtalen på en effektiv måde og hjælpe med at planlægge et behandlingstilbud.

Involvér andre støttepersoner: Sammen med andre pårørende eller nære venner kan du danne et stærkt og solidt netværk for at støtte misbrugeren. Ved at være en samlet front kan I vise misbrugeren, at der er mange mennesker, der ønsker deres bedste og er klar til at hjælpe dem på deres vej mod bedring.

Vær tålmodig og vedholdende: At gå i behandling er en svær beslutning præget af mange modsatrettede følelser. Hold fast i dit krav om behandling og udtryk klart og utvetydigt, hvad konsekvenserne er, hvis kravet om behandling ikke opfyldes.

Tjeles tilbud om rådgivning til pårørende

Behandlingscenter Tjele tilbyder rådgivning og støtte specifikt til pårørende.

Vi har mere end 30 års erfaring med misbrugsrådgivning og forstår de udfordringer, som pårørende til misbrugere står over for.

Vores erfarne specialister kan give vejledning, information og redskaber til at håndtere interventionen og støtte din kære på bedst mulig vis.

Vores telefoner er døgnåbne, og telefonisk rådgivning er fortroligt, uforpligtende og gratis.

Tjeles behandlingstilbud for misbrugere

Ud over rådgivning tilbyder Behandlingscenter Tjele en bred vifte af behandlingsmuligheder for misbrugere af alkohol, hash, kokain, medicin mv.

Vores tilbud omfatter individuelt tilpasset døgnbehandling, der tager højde for den enkelte misbrugers unikke behov og situation, såvel som familiebehandling og ambulante behandlingstilbud.

Har du brug for rådgivning om intervention?

Ring til os, hvis du har spørgsmål om, hvordan du bedst gennemfører en intervention.

Vi har åbent alle dage og døgnet rundt.

Gitte Søndergaard
Rådgiver hos Tjele

Send os en e-mail

Skriv til os på nedenstående mailformular, vi vender tilbage den førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.